VEH: Vertrouwen in de woningmarkt stabiliseert

24 maart 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt is in de eerste 3 maanden van 2015 gestabiliseerd net onder recordwaarde 105. Dat laat de Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis zien. Bovendien stijgen sinds juni 2013 de huizenprijzen weer licht en in februari 2015 werden 17% meer woningen verkocht.

Vereniging Eigen Huis meet met de Eigen Huis Marktindicator iedere maand het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. Het vertrouwen van de consument krijgt een waarde tussen de 0 en de 200, waarbij de waardes boven de 100 een positieve stemming vertegenwoordigt en 100 ‘neutraal’ betekent.

Stijging en stabilisatie
Vorig jaar steeg het consumentenvertrouwen in de woningmarkt sterk. De Marktindicator behaalde eind vorig jaar een recordwaarde van 105. Begin 2015 lijkt de indicator te stabiliseren met januari en februari scores van 103. Bob Maas, woningmarktspecialist bij Vereniging Eigen Huis verteld: “Dit duidt erop dat de sterk toegenomen woningverkoop voorlopig zal aanhouden.” In februari 2015 werden er namelijk 11.697 woningen verkocht* - een stijging van bijna 17% ten opzichte van februari 2014 en 23,9% t.o.v. januari 2015. Maas voegt toe: “De belangrijkste drijvende kracht hierachter is de hypotheekrente, die nog steeds zeer laag is.” Vooral de verkoop van twee-onder-een-kapwoningen nam toe – een genoteerde stijging van 17,5%.

Prijzen van bestaande koopwoningen

Uit cijfers van het CBS en het Kadaster blijkt dat de huizenprijzen sinds juni 2013 weer licht stijgen. De prijzen bereikten toen een dal nadat zij met meer dan 18% waren gezakt vanaf augustus 2008. Sinds juni zijn de prijzen weer uit het dal aan het opkrabbelen. In februari 2015 lagen de prijzen weer 3,9% hoger dan in juni 2013. De ondervraagde consumenten verwachten dat de prijzen zullen blijven stijgen en het woningaanbod zal afnemen. Slechts 34% gelooft dat de huizen binnenkort beter betaalbaar zullen worden – in vergelijking met 59% in 2014.

Belasting
Steeds meer mensen verwachten dat ontwikkelingen en nieuwe regels omtrent de belasting negatief zullen uitpakken voor de kosten van hun hypotheek. Maas: “Mogelijk komt dit door de plannen van het kabinet om het belastingstelsel te wijzigen, of door uitlatingen van de president van de Nederlandsche Bank die meerdere keren heeft laten weten dat hij een voorstander is van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.”

* Bron: Kadaster