Kunnen banken geld vragen voor gebruik mobiele apps?

23 maart 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Eén op de vier Amerikaanse bankapp-gebruikers geeft aan de apps nog steeds te blijven gebruiken als daar $3 per maand voor moet worden betaald. Een mooie kans voor banken om meer omzet te genereren, zo blijkt uit een recent consumentenonderzoek van SNL Financial. Maar dat het zou kunnen, betekent nog niet dat banken het zouden moeten doen.

Het gebruik van mobiel bankieren apps neemt steeds verder toe en laat inmiddels internetbankieren ver achter zich. Eind vorig jaar bleek uit de ‘Mobiel Bankieren App Vergelijking’ van Banken.nl dat het aantal functies van de apps fors was toegenomen. Onderzoek van Adaptive Lab wees onlangs uit dat Britse mobiele bankieren apps nog veel te wensen overlaten. Genoeg ruimte dus nog voor aanpassingen, maar verbeteren kost geld. Volgens onderzoek van SNL Financial kunnen banken best geld vragen voor het gebruik van hun mobiel bankieren apps.

Would you pay 3 dollars to keep using your mobile app

‘Zou je de app blijven gebruiken als dat $3 per maand kost?’

Deze vraag stelde SNL Financial aan bijna 4.400 Amerikaanse gebruikers van mobiel bankieren-apps. Bijna één op de vier ondervraagden (24%) gaf aan de app te blijven gebruiken, ook als dat hen drie dollar per maand kost. Klanten van Bank of America waren het meest toegeeflijk, een derde van hen gaf aan de app tegen betaling te willen blijven gebruiken. Bij Capital One waren de app-gebruikers minder enthousiast – 18% vond betalen voor de app geen reden om te stoppen met het gebruik daarvan. Interessant om te zien is dat gebruikers boven de 48 jaar minder vaak bereid waren geld te betalen voor app-gebruik dan jongere klanten. Vooral gebruikers tussen de 26 en 35 jaar oud waren bereid te betalen voor de app – 32%. Een mooie kans om een hogere omzet te behalen dus…

Would pay 3 dollars to keep using mobile bank app - by generation

… Of toch niet?

Ron Shevlin* van de Financial Brand vindt de vraag of banken geld kunnen vragen voor hun mobiel bankieren apps een minder belangrijke dan de vraag of banken geld zouden moeten vragen voor het gebruik. Volgens hem is het antwoord daarop een duidelijke 'NEE' en hij geeft hier een belangrijke reden voor. Volgens de auteur bestaat er in de bancaire sector een onbalans tussen wat bepaalde diensten kosten en welke waarde die diensten hebben. Te vaak moet je de bank vergoeden voor diensten die minder opbrengen dan ze kosten, stelt Shevlin, en een extra vergoeding voor het gebruik van een "simpele" mobiel bankieren app zal alleen maar bijdragen aan het "slechte" imago dat de sector nu heeft.

Maar Shevlin wijst, ondanks zijn kritiek, ook op een bruikbaar inzicht dat door de onderzoeksresultaten wordt verschaft. Waarom willen klanten bij bank A vaker betalen dan die van bank B? Bank B – in dit geval Capital One – moet zich gaan afvragen of de kwaliteit van zijn mobiel bankieren app misschien onderdoet voor die van bank A.

* Ron Shevlin spreekt op conferenties over financiële dienstverlening en marketing en staat bekend om zijn ‘Snarketing’-publicaties en zijn ‘snarky’ humor (vrij vertaald als sarcastische humor).