Triodos Bank: Groeiende interesse in impact investing

06 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Triodos Bank ziet een groeiende interesse van beleggers in impact investing. "We willen daarom het komend jaar ons aanbod van impact investment funds verder uitbreiden met een fonds dat investeert in de koplopers in de biologische en duurzame consumentenmarkt in Europa", aldus Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director van Triodos Investment Management.

Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7%

Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in 2012 met 7% toegenomen tot €2,2 miljard. In 2011 groeide dit beheerd vermogen met 17%.

Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund boekten een duidelijke groei van het beheerd vermogen met respectievelijk 24,7% en 30,7%. Triodos Renewables Europe Fund groeide met 25,4%. De Triodos Sustainable Funds die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen zijn gegroeid met 22,5% door een sterke toestroom van nieuwe beleggers en een stijging van de aandelenkoersen.

Investeringsklimaat sector duurzame energie negatief beïnvloed

Michael Jongeneel, Managing Director van Triodos Investment Management: "In 2012 werd duidelijk dat bezuinigingsmaatregelen in het kader van de schuldencrisis het investeringsklimaat in de sector duurzame energie negatief heeft beïnvloed. Toch blijven zon- en wind energieprojecten ook voor overheden de meest geschikte technologie voor de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energieopwekking. Wij verwachten daarom in 2013 nieuwe investeringsmogelijkheden in deze sector."

Herwaardering vastgoedportefeuille

Het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds daalde met 12,8% door de negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille. Een daling deed zich ook voor bij Triodos Cultuurfonds met 26,7%. Deze daling werd met name veroorzaakt doordat de fiscale regeling cultureel beleggen per 1 januari 2013 is vervallen.

Fiscale voordeel voor groen beleggen blijft gehandhaafd

In 2012 zijn, in het kader van overheidsbezuinigingen, de fiscale regelingen voor groen en maatschappelijk beleggen opnieuw vastgesteld. Als enige blijft het fiscale voordeel voor groen beleggen gehandhaafd op 1,9%. Voor Triodos Groenfonds is dit gunstig en heeft dit geleid tot een instroom van beleggers met 2,4%.

Direct beleggen in duurzame sectoren

De beleggingsfondsen van de duurzame bank bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank.