ABN AMRO ziet omzetgroei zakelijke dienstverleners

10 maart 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

In 2014 is de omzet van zakelijke dienstverleners gestegen met bijna 4%. Dit is de hoogste groei sinds de recessie in 2009. ABN AMRO verwacht dat de stijging van 2014 doorzet en gaat uit van een omzetgroei voor de gehele zakelijke dienstverlening van gemiddeld 4,5% voor de komende twee jaar.

Omzetgroei

De economische groei van 2014 heeft geleid tot fors hogere afname van zakelijke diensten. De omzet van de gehele sector steeg in 2014 met bijna 4%. De omzetgroei in de verschillende branches liep echter wel sterk uiteen.

Omzet zakelijk dienstverlening

De toename werd voornamelijk door stijgende volumes gedragen, de tarieven stegen nauwelijks. De stijgende volumes waren vooral zichtbaar bij de onroerendgoedpraktijk van de notaris. Vorig jaar werden er namelijk weer meer bestaande woningen gekocht. Ook voor uitzendbureaus keerde het tij in 2014; er konden meer uitzenduren worden afgezet en de omzet werd flink verhoogd. Andere branches hebben te maken met dalende volumes, maar met tarieven die goed stand houden. Zoals de schoonmaak- en beveiligingsbedrijven die te maken hadden met de effecten van het nieuwe werken; meer thuis werken betekent minder schoonmaken en beveiligen.

Mutatie omzet en volume naar branche

85% van de bedrijven is ZZP'er

Naast een kritischer wordende klant wordt de druk op tarieven volgens ABN AMRO ook veroorzaakt door de toenemende schaalverkleining. Tussen 2007 en 2014 nam het aantal ZZP’ers met bijna 90% toe, terwijl het aantal bedrijven met minstens twee werkzame personen met slechts 10% steeg. Inmiddels bestaat bijna 85% van de bedrijven in de zakelijke dienstverlening uit ZZP’ers. De versnippering verschilt per branche. ABN AMRO stelt vast dat de organisatieadviesbureaus en accountancy het meest versnipperd zijn en de uitzendbranche en deurwaarders het minst. De sterke groei van het aantal ZZP’ers leidde er toe dat de concurrentie om kleinere opdrachten sterk is toegenomen en heeft geleid tot een grotere prijsdruk.

Nieuwe verdienmodellen nog in ontwikkelingsfase

Dienstverleners proberen met nieuwe business modellen structurele knelpunten het hoofd te bieden. Om de omzet veilig te stellen, bieden ze bijvoorbeeld goedkope standaarddiensten aan via online kanalen. Zo hopen ze klanten aan te trekken die wellicht ook complexere producten gaan afnemen. In meerdere branches werken bedrijven volgens ABN AMRO toe naar een partnership met klanten. Zij zetten hun deskundigheid dan in om problemen van klanten op te lossen, zoals beveiligingsbedrijven die zich richten op het vergroten van de bedrijfscontinuïteit van hun klanten. ABN AMRO benadrukt dat veel nieuwe businessmodellen zich in de ontwikkelingsfase bevinden en zich nog moeten bewijzen. Dit betekent dat het enige tijd duurt voordat deze verdienmodellen de omzetontwikkeling een impuls zullen geven.