Triodos Bank meer dan verdubbeld in omvang na 2008

06 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Triodos Bank is in 2012 sterk gegroeid. Sinds 2008 is de duurzame bank meer dan verdubbeld in omvang. Haar balanstotaal stijgt met 23% tot €5,3 miljard. De netto winst bedraagt €22,6 miljoen, een stijging van 31% ten opzichte van 2011 en aantal klanten groeit met 23% tot meer dan 437.000.

Kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt minder dan verwacht

De kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt met 16%. Dit is minder dan verwacht. De doorlooptijd van nieuwe financieringen aan duurzame bedrijven en projecten is langer als gevolg van de economische recessie en ook door onzekerheid over overheidssteun aan sectoren zoals duurzame energie en cultuur.

Triodos Bank als Europese bank

Met de opening van een agentschap in Parijs zet Triodos Bank in 2013 de eerste stappen in Frankrijk. Triodos Bank heeft nu vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De opening van het Franse agentschap is een belangrijke volgende stap in de ambitie van de bank om een Europese bank te worden. De afgelopen acht jaar is via de Belgische vestiging een portefeuille met duurzame energie projecten in Frankrijk opgebouwd. Vanuit Parijs zullen deze activiteiten worden ondersteund en wordt de haalbaarheid voor de oprichting van een volledige bankvestiging in Frankrijk onderzocht.

Groei betekent meer impact

Directievoorzitter Peter Blom: "Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is Triodos Bank meer dan verdubbeld in omvang en aantal klanten. Groei is voor Triodos Bank overigens geen doel op zich. Het gaat hier om groei als gevolg van het aantrekken van meer spaargelden en beleggingen. Daarmee duurzame bedrijven en projecten te financieren betekent meer impact. Steeds meer mensen en bedrijven voelen zich verbonden met een bank die geld op een bewuste manier inzet voor het financieren van positieve verandering. Het bewijst dat een andere manier van bankieren daadwerkelijk mogelijk én winstgevend is."

Triodos Bank voldoet aan kapitaal- en liquiditeitseisen

Het eigen vermogen van Triodos Bank is in 2012 met EUR 114 miljoen (25%) gestegen, waarvan EUR 96 miljoen als gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van de bank. Zij herkennen zich in de duurzame missie van de bank en waarderen ook de robuustheid van het bankmodel. Het aantal certificaathouders stijgt van 21.000 naar meer dan 26.000.

CFO Pierre Aeby: "Door het nieuwe aandelenkapitaal is onze core tier 1 ratio gestegen tot 15,9% eind 2012. Dit is ruim boven onze eigen norm. Het nieuwe kapitaal biedt een gezonde basis voor de verdere groei van onze kredietverlening. Triodos Bank blijft ruimschoots voldoen aan de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen, beter bekend als Basel III."