Investment banks verhogen salaris jonge bankiers

20 februari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Als gevolg van toegenomen openbare druk en regelgeving om uitbundige bonussen te verminderen, hebben Credit Suisse en Deutsche Bank de salarissen van hun junior bankiers aangepast. Afgelopen weken heeft Credit Suisse de salarissen van hun junioren verhoogd en was Deutsche Bank bezig de salarissen van junior analisten, associates en vice-presidents te herzien.

Sinds het begin van de financiële crisis is er veel aandacht voor het beloningsbeleid in de financiële sector. Om excessen binnen het beloningsbeleid van financiële organisaties, vooral in de vorm van excessief grote bonussen, aan te pakken geldt vanaf 2015 een aangescherpt beloningsbeleid in Europa. Onderdeel van het aangescherpte beleid is een bonusplafond voor de financiële sector

In Europa ligt het bonusplafond voor bankiers op het dubbele van hun salaris. Het bonusplafond in Nederland dat sinds eerder deze maand in werking is gegaan is nog strikter: “Deze wet maakt onder meer een einde aan gouden handdrukken van meer dan een jaarsalaris van bestuurders en aan gegarandeerde bonussen in de financiële sector, maar biedt ook ruimte om bonussen achteraf terug te halen die niet terecht waren,” aldus de Nederlandse minister van Financiën, Dijsselbloem. 

Jeroen Dijsselbloem

Herzien van vergoedingen
Als reactie op de gewijzigde wet- en regelgeving nemen investment banks maatregelen door de salarissen van hun personeel te verhogen. Zo is er geen tot weinig effect op het totale jaarsalaris van een junior bankier en is een groter deel daarvan gegarandeerd – in sommige gevallen neemt hun vaste vergoeding met 20% toe – waar dit eerst afhankelijk was van de prestaties van de bank. Andere stuwkracht voor het herzien van de vergoedingen is om te voorkomen dat junioren een hogere bonus zullen krijgen dan hun baas.

Andere investeringsbanken gingen Deutsche en Suisse voor. Onder andere Bank of America Merrill Lynch, Goodman Mason, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Barclays verhoogden de salarissen van hun junior bankiers in reactie op de Europese inperking van bonussen. In Amerika en Azië hebben banken meer vrijheid in hun vergoedingsbeleid en zijn nog steeds hoge percentages van het totale inkomen van bankiers afkomstig uit bonussen. Ook zijn er recente voorbeelden van Amerikaanse banken die het bonusbeleid van Europese landen negeren.

Credit Suisse & Deutsche Bank

Credit Suisse en Deutsche Bank
Credit Suisse wou niet reageren op de recente verhoging van hun juniorsalarissen. Wel liet de bank weten 9% minder te hebben betaald aan variabele vergoedingen, waaronder bonussen, in 2014 dan in het jaar daarvoor. Wanneer de wereldwijd herziende salarissen van de associates, analisten en vice-presidents bij Deutsche Bank van kracht worden is nog niet duidelijk. De bank liet weten continue de richtlijnen voor hun junioren te verbeteren of herzien, waaronder ook het salaris van de drie genoemde meest jonge personeelsleden.