Bonusplafond voor de financiële sector in werking

09 februari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het bonusplafond voor de financiële sector is sinds 7 februari officieel een feit. Op 27 januari werd dit wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. De invoering van de nieuwe bonuswet stond eerder gepland op 1 januari 2015, maar liep vertraging op door aanvullende schriftelijke vragen van CDA en VVD in de Eerste Kamer.

Minister Dijsselbloem van Financiën: “Deze wet maakt onder meer een einde aan gouden handdrukken van meer dan een jaarsalaris van bestuurders en aan gegarandeerde bonussen in de financiële sector, maar biedt ook ruimte om bonussen achteraf terug te halen die niet terecht waren. De regels in Nederland zijn daarmee strenger dan in Europa. Dat is een bewuste keuze. Excessieve bonussen en vertrekvergoedingen zijn niet meer van deze tijd.”

Bonus

Beheerst beloningsbeleid
In de wet zijn regels opgenomen over het beloningsbeleid van ondernemingen in de financiële sector. Zo moet elke onderneming beschikken over een beheerst beloningsbeleid en mogen bonussen in beginsel niet hoger zijn dan 20% van de vaste beloning. Voor personen die al werkzaam waren voor 1 januari 2015 is een overgangsrecht opgenomen in de wet. Voor hen zal vanaf 1 januari 2016 het bonusplafond gelden. Voor personen die na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden, geldt het bonusplafond van 20% wel meteen.

Beperking vertrekvergoedingen

Ook vertrekvergoedingen worden beperkt. Zo kan een vertrekvergoeding niet meer worden uitgekeerd wanneer iemand zelf vertrekt bij een onderneming of wanneer die persoon ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voor zogenaamde beleidsbepalers wordt de vertrekvergoeding beperkt op maximaal 1 jaarsalaris.

Bonusverbod bij staatssteun

Daarnaast wordt het bonusverbod bij staatssteun uitgebreid. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet is het bonusverbod niet alleen van toepassing op dagelijks beleidsbepalers van ondernemingen die steun genieten, maar ook op personen in het echelon daaronder. Tevens is de duur van het bonusverbod aangescherpt. Het eindigt pas op het moment dat de Staat geen enkel aandeel van de onderneming meer in handen heeft.

Vertrouwensherstel in de financiële sector

Het kabinet streeft naar een gezonde en betrouwbare financiële sector. Perverse prikkels, zoals hoge beloningen en bonussen, worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. Het nieuwe beloningsbeleid maakt deel uit van een groter geheel van uitbreidingen en aanscherpingen van regelgeving en toezicht naar aanleiding van de financiële crisis. Dit pakket aan maatregelen is er op gericht om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector.