Femke de Vries (DNB) bijzonder hoogleraar Toezicht

09 februari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Femke de Vries. secretaris-directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB), is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Vries zal onderwijs geven en onderzoek doen op het brede terrein van toezicht. Toezicht en toezichthouders staan de afgelopen jaren volop in de belangstelling. En zeker niet alleen in de financiële sector. Terugkerende vragen daarbij zijn of de toezichthouder problemen tijdig heeft voorzien, of zijn wettelijke bevoegdheden adequaat waren, of hij voldoende onafhankelijk is en of toezichthouders voldoende inzicht kunnen geven in de manier waarop zij hun taak uitvoeren. Incidenten en nieuwe risico's leiden veelal tot de roep om meer toezicht terwijl anderzijds regelmatig een pleidooi wordt gehouden voor het verlagen van de kosten die het toezicht meebrengt.

Femke de Vries - Rijksuniversiteit Groningen

Een relevante vraag is daarbij wat de maatschappelijke verwachtingen zijn ten aanzien van toezicht en of die verwachtingen gerechtvaardigd zijn. De Vries zal zich in haar onderzoek en onderwijs richten op ontwikkelingen in het toezicht waaronder de vraag hoe transparantie over toezicht en de effecten van toezicht kunnen bijdragen aan de naleving van gestelde normen en het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. Daarnaast zal zij aandacht besteden aan de verhouding tussen interne en externe toezichthouders.

Femke de Vries (1972) is sinds november 2014 secretaris-directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB) en heeft in die functie de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB. De Vries was daarvoor sinds 2011 divisiedirecteur Toezicht expertisecentra en was verantwoordelijk voor onder andere de afdelingen markttoegang, interventie en handhaving, bestuurderstoetsingen, gedrag en cultuur- en integriteitstoezicht. Van 2009 – 2011 was zij divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen.

In de jaren 2005 – 2009 vervulde De Vries diverse managementfuncties binnen de divisies Toezicht en Juridische zaken van DNB. De Vries kwam als toezichthouder in 2003 in dienst bij DNB. Daarvoor werkte ze bij de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie. De Vries studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Beide opleidingen rondde ze cum laude af. Zij promoveerde in 2005 op het gebruik van het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de Douanewet. De Vries doceert als gastdocent onder andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is lid van de Financial Stability Board Working Group on supervisory intensity and effectiveness.