Waarden ING: Eerlijk, verstandig en verantwoordelijk

28 januari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Op 22 januari 2015 heeft ING haar nieuwe ‘waarden’ geïntroduceerd: We zijn eerlijk, we zijn verstandig en we zijn verantwoordelijk. Met de nieuwe waarden wil ING laten zien dat ze er alles aan doet om activiteiten te verrichten op basis van goede bedrijfsethiek. Elke vijf jaar vernieuwt ING deze waarden om ervoor te zorgen dat zij aansluiten bij de steeds veranderende maatschappij.

Ralph Hamers, CEO van ING: "Integriteit is het fundament waarop ons bedrijf is gebouwd. Met onze activiteiten raken wij het leven van veel klanten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belang voorop staat wanneer we hen helpen hun financiële doelstellingen te realiseren. Door middel van de ING Waarden – we zijn eerlijk, verstandig en verantwoordelijk – laat ING zien dat we er alles aan doen om onze activiteiten te verrichten op basis van goede bedrijfsethiek.

ING - Nieuwe waarden

Waarom ING Waarden?

"Als internationale financiële instelling maakt ING economische en maatschappelijke veranderingen mogelijk die van invloed zijn op het leven van velen. Daarom streven we ernaar om zowel winstgevend als rechtvaardig te zijn. Het gaat pas goed met ons als het met al onze belanghebbenden goed gaat. Ons bedrijf draait om mensen en om vertrouwen. Dat andere mensen ons hun geld toevertrouwen, is een verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. Alleen met professionaliteit en integriteit kunnen we het vertrouwen van onze belanghebbenden behouden en de reputatie van ons bedrijf beschermen. Hierin spelen de ING Waarden een belangrijke rol. Elke vijf jaar vernieuwt ING deze waarden om ervoor te zorgen dat zij aansluiten bij de steeds veranderende maatschappij".

De basis van onze strategie, cultuur en bedrijfsvoering

De ING Waarden werden voor het eerst geïntroduceerd in 1999 als 'ING Business Principles'. Hierin werden wereldwijd een aantal waarden afgesproken waar elke medewerker zich aan moest houden. "Onze waarden geven uitdrukking aan dat wat belangrijk voor ons is, waar we in geloven en wat we voor ogen hebben. Door ons aan deze waarden te houden, kunnen we besluiten nemen die de tand des tijds doorstaan. Elke waarde is even belangrijk, en als geheel vormen zij ons collectieve geweten. Daarmee vormen zij de basis van onze strategie, onze cultuur en onze dagelijkse activiteiten".

Verplicht

Deze waarden zijn geen vrijblijvende suggesties. Ze zijn niet-onderhandelbaar, en het is de verantwoordelijkheid van elke ING-medewerker om zich hieraan te houden. "Deze waarden helpen ons om, nu en in de toekomst, onze doelstelling te realiseren: mensen in staat stellen om zowel privé als zakelijk steeds voorop te blijven lopen".