Nederlanders komen met alternatieve hypotheektermen

31 december 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Via diverse social media kanalen hebben Nederlanders op verzoek van de Hypotheker tientallen begrijpelijke alternatieven ingestuurd voor drie complexe hypotheekbegrippen. Uit eerder onderzoek van de Hypotheker bleek dat ruim 40% van de Nederlanders die wel eens een hypotheek heeft afgesloten, niet of slecht bekend is met de bestaande hypotheekterminologie.

Onbekende hypotheektermen

In de afgelopen twee jaar heeft 6% van de Nederlanders een hypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning, blijkt uit onderzoek* van De Hypotheker. Bovendien is 22% van plan binnen één jaar een hypotheek af te sluiten of de bestaande hypotheek te herzien. Mensen die een huis kopen, worden overspoeld met vaktermen. Ruim 4 op de 10 Nederlanders die wel eens een hypotheek hebben afgesloten, zijn niet of nauwelijks bekend met deze begrippen.

De top 10 van de meest onbekende begrippen ziet er als volgt uit:
1. Bereidstellingsprovisie
2. Splitsingsakte
3. Bijleenregeling
4. Lineaire hypotheek
5. Bouwrente
6. Depotrekening
7. Eigenwoningforfait
8. Annuïteitenhypotheek
9. Overbruggingskrediet
10. Bankgarantie

Alternatieven

Op verzoek van de Hypotheker is een aantal Nederlanders met alternatieven gekomen voor een drietal hypotheektermen. Zo maakt de term Bijleenregeling plaats voor Meeneemregeling, het Eigenwoningforfait voor Eigenhuisbelasting en de Bereidstellingsprovisie voor Offerteverlengingskosten.

Complexe hypotheektermen

“Als mensen een hypotheek afsluiten, komt hierbij in korte tijd veel op hen af en is het soms moeilijk om door de vele ingewikkelde vaktermen het bos te blijven zien”, vertelt Twan Cats, Commercieel Directeur van De Hypotheker. “Wij willen mensen hierbij een helpende hand bieden. Zo kan een gesprek met een onafhankelijke adviseur veel duidelijkheid bieden. Op deze manier proberen wij huizenkopers te ondersteunen bij het nemen van een weloverwogen beslissing die is gebaseerd op begrijpelijke informatie. Door consumenten zelf mee te laten denken, hopen we een volgende stap te kunnen zetten in het ontzorgen van klanten”.

*Onderzoek uitgevoerd door PanelWizard onder ruim 1.000 Nederlanders die reeds een hypotheek hebben afgesloten of van plan zijn om binnen één jaar een hypotheek af te sluiten/te herzien.