Ernst & Young verwacht stabiliteit op vastgoedmarkt

24 januari 2012 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Ondanks de aanhoudende economische en financiële crisis wordt Nederland ook in 2012 gezien als een relatief aantrekkelijke markt voor vastgoedinvesteringen. Daarnaast zullen de prijzen voor woningen in Nederland op toplocaties stijgen en op de overige locaties relatief stabiel blijven in 2012. Dat blijkt uit het rapport ‘European Real Estate Assets Investment Indicator 2012’ van Ernst & Young. Het Big 4 kantoor onderzocht marktontwikkelingen in de vastgoedbranche op basis van input van meer dan 550 Europese bedrijven, waaronder 50 Nederlandse partijen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met The Economist Intelligence Unit.

Nederland aantrekkelijk voor 80% van respondenten
80% van de respondenten beschouwt Nederland als een aantrekkelijk land voor vastgoedinvesteringen. Dat is echter betrekkelijk want in vergelijking met andere Europese landen staat Nederland hiermee slechts op de tiende plaats. Alleen Frankrijk en Groot-Brittannië scoren slechter. Dit houdt in dat het merendeel van de respondenten meer vertrouwen heeft in andere markten dan in hun eigen markt. Vooral Amsterdam (kantoren) en Den Haag (woningen) scoren goed. Men verwacht echter wel een daling in de transactievolumes.

EY - Vastgoed Analyse

Hoewel de vooruitzichten op het eerste gezicht relatief gunstig ogen, is slechts 33% positief gestemd dat het Nederlandse transactievolume ten opzichte van 2011 zal aantrekken. Nederlandse respondenten sluiten zich aan bij de meerderheid van de respondenten (60%) die een daling van het investeringsvolume verwachten. Duitsland, Frankrijk en Luxemburg zijn de enige landen waarvan een meerderheid verwacht dat de transacties ten opzichte van 2011 zullen aantrekken. Tristan Dhondt, partner bij Ernst & Young Real Estate Advisory:  “Hoewel men een terugval in het transactievolume voorspelt, ziet het merendeel vastgoed nog steeds als een goede inflatiebestendige belegging."

Opvallend is verder dat een meerderheid van de respondenten (70%) de Nederlandse vastgoedmarkt als aantrekkelijk beschouwt in vergelijking met andere landen. Dhondt: "Het is verbazingwekkend dat er uit de antwoorden relatief veel positivisme blijkt. Eigenlijk staan de uitkomsten haaks op recente publicaties van gerenommeerde banken en makelaarskantoren die alle erg somber zijn in hun vooruitzichten voor de vastgoedmarkt. Waar deze instituten uitgaan van recessie, een terugloop in het volume van vastgoedinvesteringen transacties, stijgende leegstand, lagere huren en stijging in aanvangsrendementen, gaan onze respondenten uit van een genuanceerder beeld waar voor A-1 vastgoed nog ruimte voor prijsstijgingen wordt gezien. De aandacht gaat hierbij voornamelijk naar kantoren en woningen. De interesse voor winkelvastgoed neemt daarentegen af. Is de Nederlandse vastgoedindustrie te positief of zijn de banken te somber gestemd? De tijd zal het leren."

Geen significante waardedalingen verwacht
Ondanks alle negatieve berichtgeving over waardedalingen voor commercieel vastgoed en woningen zijn de respondenten opvallend positief over de waardeontwikkelingen. De prijzen voor woningen in Nederland zullen volgens de meeste respondenten op toplocaties stijgen en op de overige locaties relatief stabiel blijven in 2012. Voor de kantorenmarkt wordt rekening gehouden met waardestijgingen voor toplocaties, terwijl de prijzen voor de winkelvastgoed op toplocaties constant blijven. Op secundaire en perifere locaties zullen de prijzen stabiliseren of licht dalen. De belangstelling van vastgoedinvesteerders zal in 2012 vooral blijven uitgaan naar de kantorenmarkt, gevolgd door residentieel vastgoed. De interesse in winkel vastgoed zal volgens de respondenten beperkt blijven.