Rabo: Pauline Bianchi hoofd Investor Relations

12 december 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Pauline Bianchi is per 1 januari 2015 benoemd tot hoofd Investor Relations & Rating Agencies bij Rabobank. Bianchi was al het eerste aanspreekpunt voor ratingbureaus en verrichtte tevens werkzaamheden voor de afdeling Investor Relations, die onder leiding staat van Adrie Zwanenberg.

Na de pensionering van Zwanenberg eind 2014 worden beide activiteiten samengevoegd in één afdeling: Investor Relations & Rating Agencies. Deze afdeling zal verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de contacten met zowel (institutionele) beleggers als ratingbureaus, ter ondersteuning van de funding-activiteiten van Rabobank.

Pauline Bianchi
Pauline Bianchi trad in 1990 in dienst bij Rabobank. Nadat zij diverse functies binnen Control Rabobank Group vervulde, stapte zij in 1998 over naar Global Client Solutions. In 2003 werd Bianchi benoemd tot Hoofd Capital & Secured Products binnen Treasury Rabobank Group. Eind 2005 ging ze naar het directoraat Krediet Risico Management, waar ze diverse functies bekleedde, waaronder Team Manager binnen Fiattering KRM en Hoofd Kredietbeleid. Sinds 2012 is zij werkzaam bij Group Finance.