Rabo: Economie groeit in 2015 twee keer zo hard als 2014

27 november 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Nederlandse economie zal in 2015 met 1½% twee keer zo hard groeien als in 2014. De werkloosheid daalt, het besteedbare inkomen van huishoudens neemt voor het tweede jaar op rij toe en het herstel op de woningmarkt zet door. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun gepubliceerde Visie op 2015. Voor het kabinet ligt er een uitgelezen kans om met de hervorming van het belastingstelsel Nederland economisch verder te versterken.

Wim Boonstra, chef-econoom van de Rabobank: “Voor het vereenvoudigen van het toeslagenstelsel en een verlaging van de lasten op arbeid bestaat breed politiek draagvlak. Een verlaging van de lasten op arbeid, zowel de werkgeverslasten als de loonbelasting van werknemers, kan het reeds ingezette beleid om het arbeidspotentieel te vergroten versterken. Dit kan op een budgettair verantwoorde manier.”

Inflatie - Werkloosheid - Begrotingstekort Overheid

Ook minder dicht bij huis zijn de beleidsuitdagingen groot. Boonstra: “Enkele belangrijke trends die de potentiële groei dreigen te drukken, vragen om een stevige aanpak en staan niet toe dat beleidsmakers tevreden achterover leunen. Denk bijvoorbeeld aan de hoge jeugdwerkloosheid in Europa die schreeuwt om een beleidsagenda gericht op economische groei. Duitsland en Frankrijk blijven achter met het steunen van groei, wat een belangrijk risico vormt voor Nederland en Europa. Ook de ontwerpfouten van de EMU zijn nog steeds niet volledig aangepakt, hoewel de bankenunie een goede stap is op weg naar de noodzakelijke verdere Europese integratie.”

Overige conclusies in de visie

- Voor de eurozone verwachten de Rabobank-economen een licht herstel
- De groei in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijft relatief robuust
- De opkomende wereld laat qua economische groei een zeer gemengd beeld zien
- Het risico van deflatie in de eurozone is groter dan velen zich realiseren
- Groei in de eurozone moet worden aangezwengeld door een combinatie van een stimulerend begrotings- en een ruim monetair beleid
- Eenzijdige fixatie op begrotingssanering staat echt groeiherstel van de eurozone in de weg.
- Flexibilisering van de arbeidsmarkt, investeringen in goed onderwijs en een op levenslang leren gericht programma zijn noodzakelijk om ons op de toekomst voor te bereiden
- De ECB komt steeds meer onder druk om aanvullende maatregelen te nemen; toevlucht tot grootschalige balansvergroting via de aankoop van staatspapier is bijna onvermijdelijk
- De eerste renteverhoging door de Fed wordt pas op zijn vroegst tegen het eind van 2015 verwacht
- Geld- en kapitaalmarktrentes in Europa blijven daardoor in 2015 laag