Maximale hypotheek in 2015 verder omlaag gebracht

14 november 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Vanaf januari 2015 kun je op basis van je salaris en woningwaarde minder lenen voor de koop van een nieuwe woning. In 2015 worden de inkomenseisen voor een nieuwe hypotheek een stuk strenger. Daarnaast daalt de maximale hypotheek op basis van woningwaarde van 104% naar 103%. Dit blijkt uit de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gepubliceerd met daarin de tabellen met financieringslastpercentages die het Nibud heeft opgesteld.

Betere bescherming tegen persoonlijk onvermijdbare uitgaven

Het Nibud heeft voor 2015 de systematiek bij de berekeningen aangepast. Bij de nieuwe berekening wordt beter rekening gehouden met mogelijke persoonlijk onvermijdbare uitgaven. Denk aan bijvoorbeeld hogere zorgkosten of de komst van kinderen. Het Nibud heeft een extra buffer ingesteld omdat gebleken is dat er veel situaties mogelijk zijn waarbij er hogere persoonlijk onvermijdbare uitgaven zijn te verwachten. Hogere inkomens hebben meer ruimte in hun budget om dit te betalen. Voor aantoonbaar niet-kwetsbare situaties mag een uitzondering worden gemaakt. Dit geldt voor alleenstaanden en voor tweeverdieners met een inkomen tot €30.000.

Maximale hypotheek verder verlaagd

Effecten
Vereniging Eigen Huis meldt dat huiseigenaren die een jaarinkomen onder de €30.000 bruto hebben, volgend jaar op basis van hun inkomen 8% tot 39% minder hypotheek kunnen krijgen dan nu. Ook mensen met hogere inkomens worden getroffen, volgens VEH. Iemand met een modaal inkomen van circa €35.000 kan volgend jaar nog ongeveer €157.000 aan hypotheek krijgen. Nu is dat nog circa €171.000. Uitgangspunt hierbij is een rentevaste periode van tien jaar vast, bij een gemiddelde rente van 3,25 %. 

Moeilijker

‘Het wordt elke keer weer moeilijker om een huis te financieren’, zegt Rob Mulder, directeur VEH. ‘Kopers kunnen steeds minder lenen en moeten vooraf een groter bedrag sparen. Dit helpt de doorstroming op de woningmarkt natuurlijk niet. Een geluk bij een ongeluk is dat de hypotheekrente de laatste jaren flink gedaald is.’