FS-leiders leren van en met social entrepreneurs

05 november 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Twee complementaire werelden, die van elkaar kunnen leren, met elkaar verbinden: de financiële sector en de wereld van de social enterprises (organisaties die het creëren van maatschappelijke waarde voorop hebben staan en winst zien als middel om impact te maken). Dat is de kern van een nieuw initiatief dat momenteel wordt opgezet onder de naam ‘InspirACTIEgroep FS’. Deze titel geeft goed weer waar de focus ligt van dit initiatief: je laten inspireren door een andere wereld, om vervolgens die inzichten om te zetten in concrete acties. Het primaire doel van deze groep is om het leiderschap binnen de financiële sector te versterken, zowel van individuele professionals als van de sector als geheel. Dit gaan de deelnemers doen door social entrepreneurs te helpen met concrete vraagstukken, om daar weer zelf van te leren. Daarnaast gaat de groep werken aan een collectief ‘Big Hairy Audacious Goal’: een ambitieus doel dat tot wezenlijke verandering in de sector gaat leiden. Wat dit doel gaat worden bepalen de deelnemers zelf aan het begin van het traject.

Dit initiatief richt zich op ‘leiders van betekenis’ uit de verschillende branches van de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenbedrijven, etc.). Dit zijn leiders die van betekenis zijn binnen hun eigen organisatie, die intern impact kunnen maken. Daarnaast zijn het leiders die betekenis willen geven aan hun talenten. Die met concrete acties willen laten zien hoe waarde(n)vol de financiële sector is. Inmiddels hebben al meerdere verzekeraars en pensioenbedrijven aangegeven enthousiast te zijn over dit traject, dat is opgebouwd uit een zestal sessies van een dagdeel verspreid over 11 maanden. Ook vanuit de toezichthouders en de bancaire sector wordt de vorming van deze ‘InspirACTIEgroep FS’ vol belangstelling bekeken.

InspirACTIEgroep FS

Tijdens dit traject staat de vraag centraal hoe je als leider uit de financiële sector een synthese kunt bereiken betreffende een tweetal paradoxen: die tussen controle en vertrouwen en die tussen het creëren van financiële waarde en het creëren van maatschappelijke waarde. Deze thema’s worden momenteel nog vaak als dilemma’s gezien binnen de sector. De leden van deze groep gaan samen op zoek naar inzichten die helpen om deze schijnbare uitersten elkaar te laten versterken. Daarbij worden ze geholpen door de ervaringen die de initiatiefnemer van deze groep, Petrosjan Damen, heeft opgedaan met deze thema’s. Petrosjan is namelijk bezig met een promotieonderzoek aan Nyenrode Business Universiteit over het thema controle versus vertrouwen in de financiële sector. Daarnaast is hij onderdeel van One Million Snowflakes, een initiatief dat de talenten van professionals uit het bedrijfsleven met elkaar verbindt om social enterprises en goede doelen een stap verder te helpen in hun ontwikkeling. De aanpak van deze ‘InspirACTIEgroep FS’ is gebaseerd op het zogenaamde ‘Meaningful Meeting’ concept van One Million Snowflakes (zie ook www.onemillionsnowflakes.org).

Om de impact en het leereffect binnen de deelnemende financiële instellingen zo groot mogelijk te maken gelden er enkele voorwaarden voor deelname. Zo dient er per organisatie voldoende kritische massa te zijn aan deelnemers, dienen alle groepen deelnemers een sponsor op directie- of RvB-niveau te hebben en heeft het de voorkeur dat elke deelnemer minimaal twee young professionals aanhaakt. Dit allemaal met als doel om tot wezenlijke verandering te komen in de deelnemende organisaties en daarmee in de sector. De eerste editie van deze groep start in januari ’15. Daarbij is het de intentie om elk jaar een of meerdere van deze groepen te starten, om zo een sneeuwbaleffect te realiseren. De bijbehorende investering bedraagt €1.250,- per deelnemer. 10% van dit bedrag gaat naar de stichting One Million Snowflakes.

Wil je meer weten over dit initiatief? Klik dan op deze link of mail naar petrosjan@sintering.nl