Rabo: Innovatie nodig voor groei food- en agribusiness

21 oktober 2014 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel

Innovatie in de food- en agribusiness zou zich moeten richten op betere technologieën en nieuwe businessmodellen. Ter gelegenheid van de Duisenberg lezing 2014 in Washington deed de Rabobank een oproep voor leiderschap in de sector en presenteerde tien grote ideeën die in de komende tien jaar de voedselproductie zou kunnen verhogen.

“De food- en agribusiness heeft wereldwijd te maken met een opmerkelijk vraagstuk. Momenteel kampt de sector met marktomstandigheden die gekenmerkt worden door trage groei, zwakke vraag en een groot aanbod. Dit is niet bevorderlijk voor het ondernemersvertrouwen. Desondanks ziet de toekomst van de sector er rooskleurig uit. Op de lange termijn zal de groei in de mondiale food- en agribusiness sterk zijn, aangedreven door een krachtige combinatie van bevolkingsgroei, stijgende welvaart en verstedelijking”, legt Justin Sherrard uit, internationaal strateeg bij Rabobank Food & Agribusiness Research.

Rabobank - Food en Agribusiness

Nieuwe wegen vinden binnen de huidige onzekerheden

Hoe kan de mondiale food- en agribusiness een weg vinden temidden van de huidige wankele marktomstandigheden, op weg naar de sterkere groei die in het verschiet ligt? Hoe kan de sector nieuwe manieren vinden om de huidige onzekerheden ten volle te benutten en zich tegelijkertijd voorbereiden op toekomstige kansen?

Deze kernvragen stonden centraal tijdens de Rabobank Duisenberg lezing 2014 in Washington, die werd gehouden ter gelegenheid van de jaarvergaderingen van de IMF en de Wereldbank. Dave MacLennan, president en bestuursvoorzitter van Cargill, deelde zijn visie op het vermogen van de sector om de uitdaging ‘het voeden van de wereld’ aan te gaan. Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, presenteerde eveneens zijn opvattingen, gebaseerd op het Rabobank-rapport ‘Unleashing The Potential For Global F&A - A Call For Innovation And Leadership’ (Het potentieel ontsluiten voor mondiale food- en agribusiness; een oproep voor innovatie en leiderschap). Tijdens de Duisenberg lezing overhandigde Draijer het rapport aan MacLennan. MacLennan: “Cargill is optimistisch over het vermogen van de wereld om zichzelf te voeden. Afrika spelt daarin een cruciale rol. We hebben grote kansen en uitdagingen binnen ons bereik.”

Innovatie kan de brug slaan

“De oplossing is een grotere focus op innovatie. Innovatie kan voor de mondiale food- en agribusiness de brug slaan tussen uitdagingen op de korte termijn, met onzekerheid en lage groei, en kansen op de lange termijn, zoals het vergroten van de voedselzekerheid en het verbeteren van de toegang tot voedsel voor toekomstige generaties”, zegt Sherrard. Innovatie is bovendien noodzakelijk, omdat verwacht wordt dat in 2050 de wereldwijde voedselvraag met 60%  zal zijn toegenomen en tegelijkertijd te maken heeft met aanzienlijke beperkingen, zoals de strijd om de toegang tot schoon drinkwater en een tekort aan natuurlijke hulpbronnen.

Technologieën en businessmodellen verbeteren

Innovatie zou zich op twee belangrijke gebieden moeten concentreren. “Innovatie moet zich in de eerste plaats richten op betere technologieën en praktijken, te beginnen met traditionele research en development, en zich uitbreiden om nieuwe ideeën op een commerciële schaal te delen en uit te rollen. Ten tweede moet bij innovatie de focus liggen op ondernemingsmodellen die aangepast moeten worden om nieuwe technologieën en werkmethoden sneller in te voeren, op zo’n manier dat risico’s, investeringen en rendementen beter in lijn liggen”, zegt Sherrard.

Om aan te tonen wat zowel nodig als mogelijk is, hebben Rabobank-analisten tien grote ideeën uitgewerkt die de komende tien jaar de wereldwijde beschikbaarheid van en toegang tot voedsel wezenlijk kunnen vergroten:

  1. Big data toepassen in de landbouw in de VS - het vergroten van graan- en oliezaadproductie en efficiënt gebruik van grondstoffen
  2. De kloof in het opbrengstverschil in Oost-Europa sluiten – food & agri versterken om productie op te schroeven
  3. Zuivelproductie in India vergroten - waarde toevoegen en inkomsten op het platteland verhogen
  4. Groei in aquacultuur - potentieel van tilapia realiseren in Latijns-Amerika
  5. Productie in de machinekamer vergroten - inspelen op het potentieel van Brazilië in de productie van granen, oliezaden en dierlijke eiwitten
  6. Suikerrietproductie verhogen - consistentie in opbrengsten en de kwaliteit van rietsuiker verbeteren in Brazilië
  7. Koelketens ontwikkelen in China - verbeteren van de logistiek om de beschikbaarheid van vlees en vis te verbeteren
  8. Investeren in lokale opslag - voedselverliezen na de oogst verminderen in Sub-Saharisch Afrika
  9. Zuid-Zuid-handel versterken - het productiepotentieel van Zuid-Amerika koppelen aan de vraag in Azië
  10. China’s voedselzekerheid verbeteren - binnenlandse maatregelen nemen om agri-import aan te vullen

Reden om positief te blijven

“Deze ideeën zijn gedurfd, maar realistisch. Ze vertegenwoordigen de kansen om het dringende momentum voor verandering te creëren en zijn gebaseerd op de actuele innovatiethema’s. Wat deze grote ideeën teweeg zouden brengen als zij volledig geïmplementeerd zouden zijn, is een motiverende reden om positief te blijven”, zegt Sherrard.

Leiders moeten veranderingen aanjagen

Hoewel innovatie het hoofdingrediënt is, vormt leiderschap het belangrijkste instrument om deze grote ideeën in de praktijk te brengen. De toekomst van de mondiale food- en agribusiness vraagt om leiders die in de toekomst durven te investeren door groots te denken en veranderingen te omarmen. Draijer tijdens de Duisenberg lezing 2014: “Leiderschap moet komen van bestuursvoorzitters van internationale en lokale bedrijven in de food- en agribusiness, van investeerders in de mondiale food- en agribusiness, van wetenschappers die nieuwe en verbeterde technologieën en praktijken kunnen stimuleren, overheidsdeskundigen, NGO’s, internationale netwerken en internationale commerciële en institutionele banken. In welke sector deze leiders zich bevinden, is niet wat ze onderscheidend maakt. Het is hun visie, de manier waarop ze verandering aanjagen en hun vermogen om aan te zetten tot actie die hen onderscheidt.”