Rabobank: In 2015 weer groei voor alle sectoren

13 oktober 2014 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel

Voor het eerst sinds jaren zullen in 2015 alle bedrijvensectoren profiteren van economische groei. Dat blijkt uit de sectorprognoses voor het bedrijfsleven 2015 die Rabobank bekend heeft gemaakt. De economische groei wordt niet alleen gedragen door aantrekkende export en stijgende investeringen. Voor het eerst sinds jaren zal naar verwachting ook de particuliere consumptie in 2015 weer licht toenemen. Door de breder gedragen economische groei gaan de op het binnenland gerichte bedrijvensectoren, zoals, detailhandel, horeca en automotive komend jaar profiteren van het economisch herstel. Vooral in de industrie, groothandel en transport zal het afzetvolume toenemen. Dit leidt tot een positief effect op de bouw en zakelijke dienstverlening, verwacht de bank.

Voorzichtig optimistisch, maar fundamentele uitdagingen

“Voor het eerst sinds jaren zien we van alle tien mkb-sectoren de afzet in 2015 weer groeien. Nu na de export ook het consumentenvertrouwen weer toeneemt, is de verwachting dat na jaren van krimp ook de bouw en automotive hun afzet komend jaar licht zien groeien. Met deze prognoses is voorzichtig optimisme voor het Nederlandse mkb gerechtvaardigd”, aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank in een toelichting. “Het betekent niet dat mkb-ondernemers achterover kunnen leunen. Toenemende concurrentie, de opkomst van e-commerce en branchevervaging stellen de ondernemers voor fundamentele uitdagingen. Uitdagingen waarin traditionele verdienmodellen niet langer voldoen en nieuwe verdienmodellen noodzakelijk zijn om toekomstperspectief te houden.” 

Rabobank verwacht groei in alle sectoren

Industrie en groothandel

De op het buitenland gerichte sectoren zoals de maakindustrie, de chemie en de groothandel en de logistiek zullen in 2015 het meeste profiteren van het economisch herstel. Internationale markten blijven vooralsnog kansrijker dan de thuismarkt. Rabobank onderstreept in ‘Visie zonder grenzen’ voor het Nederlandse mkb het belang om te blijven kijken naar de mogelijkheden in het buitenland, want daar zit de groei. De vooruitzichten voor groothandels in verschillende ketens verschillen sterk. Het overkoepelend beeld laat wel een volumestijging van 3,2% zien, maar de omzetten staan onder druk als gevolg van prijs- en margedalingen. Groothandels zullen meer dan ooit toegevoegde waarde in de keten moeten leveren, bijvoorbeeld door samen te werken met detailhandels en producenten.

Automotive en bouw

Voor de sectoren automotive en bouw geldt dat zij na jaren van krimp in 2015 voor het eerst ook profiteren van het economisch herstel, aldus de economen van de Rabobank. Voor de bouw zal de echte draai pas komen in de tweede helft van 2015, met een versnelling in de jaren daarna. De woningbouw gaat dan voorop, met een groei van 5% in de productie. Na een aantal lastige jaren zal de automotive in 2015 een lichte volumestijging laten zien van 2,5 %, vooral door aantrekkende verkopen van nieuwe auto’s. Innovaties zoals electrisch rijden en veranderend klantgedrag zorgen voor veel beweging in de sector. Het bezit van een auto is niet langer vanzelfsprekend. Mobiliteitsbehoeften worden steeds veelzijdiger ingevuld. Dit vraagt van ondernemers om al dan niet met partners slimme mobiliteitsoplossingen te creëren.

Zakelijke dienstverlening

Vrijwel alle dienstverlenende bedrijven profiteren in 2015 van de aantrekkende economie; de sector groeit met 2%, verwacht de Rabobank. Bedrijven willen zich richten op hun kerntaken en besteden ICT, personeelsmanagement, juridische en administratieve zaken uit. Dienstverleners die zich onderscheiden met maatwerkoplossingen en klanten kunnen ontzorgen, profiteren van deze trend van outsourcing, aldus de bank.

Detailhandel

Nederland kan op het gebied van ‘food’ gidsland zijn. Om voedselverspilling tegen te gaan is het zaak de toeleveringsketen efficiënt in te richten. Verandering in consumptiepatronen biedt voor de detailhandel food kansen voor nieuwe ‘niche’markten en met de opkomst van internetverkoop van voedsel zal de macht in de keten verschuiven van de supermarkt naar de consument, verwacht de Rabobank. Voor de detailhandel non-food zijn kennis van de klant en inspelen op het veranderende koopgedrag en smaakvoorkeuren cruciaal om van de verwachte afzetgroei van 0,8% te profiteren, aldus de bank. De consument wil geen standaardproduct meer en maakt voor het kopen van producten gebruik van alle kanalen, zowel internet, als social media, als de winkelstraat. Door de kennis van de klant slim te gebruiken kan de retailer producten aanbieden die de klant tijd en moeite besparen.

Transport

Voor de transportsector wordt, door de Rabobank, een volumegroei van 1,9% verwacht in 2015. Het wegvervoer zal in volume toenemen en de tarieven zullen stijgen, maar blijven wel achter bij de volume-ontwikkeling. Omdat de concurrentie fors blijft zijn voor het halen van rendement een hoge bedrijfsefficiency, aanvullende logistieke diensten en het bundelen van ladingstromen noodzakelijk. Nederland speelt niet langer een rol in het reguliere internationale wegvervoer van A naar B, maar voor allround logistieke dienstverleners biedt Nederland dankzij de geografische ligging, hoogopgeleid personeel en een uitstekende ICT infrastructuur zeker nog kansen. De binnenvaart profiteert komend jaar van hogere volumes, verwacht de bank. Door de overcapaciteit blijven de tarieven echter onder druk staan. De taxibranche heeft te maken met een negatief effect van de overheidsbezuinigingen op het contractvervoer. Daarentegen zorgen de groeiende online-verkopen voor een forse groei bij post- en koeriersbedrijven. 

Horeca en recreatie

De gestage groei in de horeca en recreatie van dit jaar zet zich in 2015 voort met een verwachte volumegroei van 1%, aldus de Rabobank. De explosieve toename in het aanbod leidt wel tot een structurele prijserosie. Ook branchevreemde aanbieders zoals retailers of multifunctionele landbouw zorgen voor extra concurrentie. De horeca- en recreatieondernemer met een standaardproduct en prijs heeft het zwaarder dan ooit. Het komt aan op de kwaliteiten en het vermogen van de ondernemer om in te spelen op de consument die zoekt naar een vrijetijdsbesteding met een bijzondere beleving of emotionele lading of naar een scherpe prijsstelling.