Rabobank stelt economische groei naar boven bij

09 oktober 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Rabobank verwacht dat de Nederlandse economie groeit met 0,75% in 2014. Eerder ging de bank nog uit van een groei van 0,5%. De raming is volgens de bank naar boven bijgesteld doordat naast de toename van de export, de consumptie en productie aantrekt en de arbeidsmarkt sneller herstelt dan verwacht.

Nederlandse economie groeit met 0,75% in 2014

Volgens de tweede raming van het CBS groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2014 met 0,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de eerste raming was dat 0,5%. Deze opwaartse bijstelling van de BBP-groei komt door een hogere consumptiegroei en een kleinere krimp van de overheidsinvesteringen dan eerder geraamd.

“Voor 2014 als geheel verwachten wij een BBP-groei van 0,75% ten opzichte van vorig jaar, die vooral wordt gedreven door de export. Voor de komende maanden verwachten we een gematigde verdere toename van de productie van de maakindustrie. De consumptie zal vooral in 2015 verder aantrekken, naar verwachting met 1% j-o-j. Aangezien de private werkgelegenheid sneller herstelt dan eerder voorzien, hebben we onze werkloosheidsraming voor 2014 en 2015 met een kwart procentpunt neerwaarts bijgesteld, naar 6,75 en 6,5%”, aldus Martijn Badir, econoom bij de Rabobank.

Rabobank - Nederlandse economie

Consumptie neemt toe ondanks daling vertrouwen

In juli nam de huishoudconsumptie toe met 0,4% m-o-m. Het momentum bleef constant op 0,7%. “Vooruitkijkend zagen we het consumentenvertrouwen in september voor de tweede maand op rij dalen, van -6 naar -7. De afgelopen maanden nam de vertrouwensindex relatief sterk af, waarschijnlijk door de toenemende geopolitieke spanningen. Vooral de negatievere stemming over het economische klimaat, waarbij naar het oordeel over de algemene economische situatie wordt gevraagd, droeg bij aan de daling van het vertrouwen. De koopbereidheid, waarin naar het oordeel over de eigen financiële situatie van huishoudens wordt gevraagd, nam daarentegen nauwelijks af. Als onderdeel daarvan nam het aandeel mensen dat het een gunstige tijd voor grote aankopen vindt zelfs toe”, aldus Badir.

In tegenstelling tot het algemene consumentenvertrouwen verbeterde het sentiment op de woningmarkt zowel in augustus als in september: de Eigen Huis Marktindicator steeg in september zelfs naar 100, het hoogste punt sinds het begin van de meting in 2004. Naast het relatief goede consumentenvertrouwen en de toename van het reëel beschikbare huishoudinkomen heeft het aantrekkende aantal woningverkopen volgend jaar waarschijnlijk een opwaarts effect op de consumptie, vanwege de hogere uitgaven aan woninginrichting, aldus de Rabobank.

Sterk herstel arbeidsmarkt in afgelopen maanden

De arbeidsmarktomstandigheden zijn de afgelopen maanden verbeterd. De werkloosheid daalde van 6,7% in juli naar 6,6% in augustus. Na een daling begin dit jaar is de werkgelegenheid de afgelopen maanden sterk gestegen: sinds maart is de werkzame beroepsbevolking toegenomen met 64.000 personen.

“Arbeidsmarktindicatoren wijzen op een verder herstel van de private werkgelegenheid. Zo stijgt het aantal vacatures al vier kwartalen op rij en neemt het aantal uitzenduren al vijf kwartalen op rij toe. Dit jaar is de groei van de private werkgelegenheid waarschijnlijk nog onvoldoende om de daling van het aantal banen in de overheidssector (vooral de zorg) te compenseren, waardoor de werkgelegenheid voor het jaar als geheel nog krimpt ten opzichte van 2013. Volgend jaar groeit de totale werkgelegenheid als gevolg van het economische herstel wel op jaarbasis”, aldus Badir.