Deloitte: Het veranderde securities lending landschap

06 oktober 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De recente financiële crisis was zonder twijfel een van de meest turbulente periode in de geschiedenis van de hedendaagse financiële wereld. Desondanks blijven beleggers zoeken naar mogelijkheden om het rendement op hun beleggingsportefeuilles, gegeven de specifieke risico's, te vergroten. Een van de mogelijkheden hiervoor is securities lending. Deloitte schreef hierover een whitepaper met als doel nader in te gaan op de eigenschappen van securities lending en het bijbehorende risicobeheer waarbij de wereldwijde en Nederlandse securities lending markt worden uitgelicht.

De recente financiële crisis was zonder twijfel een van de meest turbulente periode in de geschiedenis van de hedendaagse financiële wereld. Desondanks blijven beleggers zoeken naar mogelijkheden om het rendement op hun beleggingsportefeuilles, gegeven de specifieke risico's, te vergroten. Een van de mogelijkheden hiervoor is securities lending. Deloitte schreef hierover een whitepaper met als doel nader in te gaan op de eigenschappen van securities lending en het bijbehorende risicobeheer waarbij de wereldwijde en Nederlandse securities lending markt worden uitgelicht.

Deloitte - Securities Lending

De financiële markten hebben de afgelopen tien jaar grote veranderingen doorgemaakt: relatief veilig geachte beleggingen verloren veel waarde, grote internationale banken hebben faillissement aangevraagd en Europese overheden konden niet aan hun kapitaaleisen voldoen. Maar nog altijd proberen beleggers een zo hoog mogelijk rendement te behalen op hun beleggingsportefeuilles. Securities lending is een gespecialiseerde activiteit binnen vermogensbeheer, waarbij beleggers deze mogelijkheid wordt geboden.

Securities lending is in de jaren '60 in het Verenigd Koninkrijk ontstaan als een informele handelswijze tussen brokers die over niet voldoende aandeelbewijzen beschikten om hun verkochte effecten af te wikkelen. Tijdens de jaren '70 en '80 heeft dit zich verder ontwikkeld tot de vorm zoals wij die tegenwoordig kennen, waarbij beleggers tegen een vergoeding voor korte tijd effecten uit hun portefeuille uitlenen. Gedurende de eerste tien jaar van de 21e eeuw is de markt verder gegroeid en werden hoge opbrengsten behaald, maar sinds 2008 – het jaar waarin Lehman Brothers failliet ging – zijn de rendementen achteruit gegaan. De belangrijkste oorzaak hiervan is de invoering van regelgeving op het gebied van short selling als gevolg van de financiële crisis. Dit heeft ertoe geleid dat beleggers tijdelijk hun deelname aan deze markt opschorten, omdat zij niet in strijd met de short selling regelgeving willen handelen.

De crisis heeft het hart van de financiële markten geraakt en vooral in Nederland tot een significante afname van securities lending activiteiten geleid, waar de activiteit tussen 2007 en 2013 met 90% afnam in vergelijking met een wereldwijde daling van 56%. Desondanks biedt de securities lending markt beleggers nog steeds mogelijkheden om binnen bepaalde risicorichtlijnen extra rendement te behalen. Naast het genereren van extra rendement, verbetert securities lending tevens de algemene marktefficiëntie en liquiditeit, ondersteunt het allerlei handelsstrategieën en algemene financieringstechnieken en kan het bijdragen aan een tijdige afwikkeling van effecten.

Bovendien kan deze activiteit voor de uitlenende partij een fiscaal doeltreffende en efficiënte methode vormen om extra inkomsten te genereren. Hoewel securities lending is opgezet als een activiteit met een relatief laag risico, heeft de economische crisis ook hier haar sporen achtergelaten. Men moet bij het vaststellen van de parameters van het programma rekeninghouden met de risico's (zoals het kredietrisico, herbeleggingsrisico en liquiditeitsrisico) en het veranderende marktklimaat. Zo is het herbeleggingsrisico het risico dat, wanneer geld als onderpand dient ('cash collateral'), de waarde van de beleggingen waarin dat geld wordt herbelegd kan fluctueren. Het gevolg kan zijn dat de waarde van de herbeleggingen lager is dan het geld dat aan de lener van de effecten moet worden terugbetaald, wat resulteert in een verlies voor de uitlenende partij. Door het combineren van een duidelijke strategie met een constante monitoring kan met securities lending worden ingespeeld op de risicobereidheid en het beleggingsbeleid van partijen, die hun effecten uitlenen om een hoger rendement op hun portefeuille te behalen.