ABN en Rabo: Beweringen Eerlijke Bankwijzer onjuist

04 september 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen

Zeven Nederlandse banken zijn mogelijk betrokken bij belastingontwijking in het buitenland. Dat stellen Oxfam Novib, FNV en Amnesty International, die samenwerken in de Eerlijke Bankwijzer op basis van eigen onderzoek. ABN AMRO laat weten met verbazing kennis genomen te hebben van de resultaten en noemt het onderzoek ondermaats en suggestief. Rabobank gaat in zijn reactie in op onjuiste beweringen van de Eerlijke Bankwijzer en laat weten dat zij volledig transparant is in haar fiscale beleid en niet meewerkt aan transacties die primair gericht zijn op belastingbesparing.

Onderzoek Eerlijke Bankwijzer

De meeste Nederlandse banken hebben vestigingen in belastingparadijzen, of verlenen diensten aan daar gevestigde bedrijven. Zeven van hen zijn vaag over de maatregelen die zij nemen om bij die activiteiten belastingontwijking te voorkomen. ABN Amro, Aegon, Delta Lloyd, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot kunnen daarmee niet hard maken dat ze op geen enkele wijze betrokken zijn bij belastingontwijking. Dit stelt de Eerlijke Bankwijzer op basis van het praktijkonderzoek ‘Dutch Banks and Tax Avoidance’.

Eerlijke Bankwijzer

ABN AMRO: Onderzoek ondermaats en suggestief

ABN AMRO vindt de kwaliteit van het onderzoek dusdanig ondermaats dat zij niet inhoudelijk willen reageren op de uitkomsten ervan. Het rapport is volgens ABN AMRO uiterst suggestief, zo blijkt ook uit het persbericht waar gesproken wordt in termen als 'mogelijk betrokken bij belastingontwijking'. 

ABN AMRO heeft het onderzoek laten toetsen door twee hoogleraren belastingrecht (Mw. prof. T. Bender en prof. F. Pötgens). Hun conclusies zijn duidelijk:

Prof. Bender: "Centraal in deze Evaluatie staat de vraag of de onderzoeksopzet geschikt is om een antwoord te geven op de vraag of Nederlandse bankgroepen betrokken zijn bij internationale belastingontwijking. Mijn conclusie is dat de onderzoeksopzet een aantal fundamentele gebreken vertoont waardoor geen valide en eenduidig antwoord zal kunnen worden gegeven op deze vraag."

Prof. Pötgens: "Wat betreft de door Profundo gebruikte termen en definities valt op dat een aantal termen geen eenduidig onderbouwde definitie kent of in het geheel niet gedefinieerd is. Daarmee beantwoordt het onderzoek niet aan met name de eis van […] nauwkeurigheid en zorgvuldigheid.

ABN AMRO laat weten nooit mee te werken aan belastingontduiking. Daarnaast zegt de bank volledig transparant te zijn voor de Belastingdienst en alle dochterondernemingen van de bank zijn bekend bij de Nederlandse fiscus.  ABN AMRO publiceert op haar website haar Tax Principles en geeft informatie per land over onze activiteiten, het bedrijfsresultaat en de FTE ontwikkeling (country-by-country reporting). Vanaf volgend jaar zal daar ook de winst en belastingafdracht per land aan toegevoegd worden.

Rabobank: Volledig transparant over fiscale beleid

In reactie op de beweringen van de Eerlijke Bankwijzer laat Rabobank weten volledig transparant te zijn in haar fiscale beleid, dat onder meer inhoudt dat de bank niet meewerkt aan transacties die primair gericht zijn op belastingbesparing. Daarnaast rapporteert Rabobank, in tegenstelling tot wat de Eerlijke Bankwijzer suggereert, wel ‘country-by-country’.  En ook een complete lijst van dochterondernemingen is publiek beschikbaar.

Bij bedrijfsbeslissingen van de Rabobank staan economische motieven voorop, niet de fiscale, aldus de Rabobank. 'In alle landen waar Rabobank actief is, draagt de Rabobank belasting af in overeenstemming met doel en strekking van de wet. De Rabobank houdt zich niet bezig met kunstmatige verlaging van de effectieve belastingdruk. Dit betekent niet dat de Rabobank méér belasting afdraagt dan redelijkerwijs uit de wet voortvloeit, ook op fiscaal gebied aanvaardt de onderneming geen onnodige lasten'.

Als er aanwijzingen zijn voor fiscaal ontoelaatbaar gedrag, doet de Rabobank zonder meer nader onderzoek. Als er bewijzen zijn voor materiële misdragingen, gaat de bank geen relatie aan.