Tijdelijk specifiek loket voor klachten rentederivaten

02 september 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Op 1 september heeft minister Dijsselbloem een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de herbeoordeling van 17.600 rentederivatencontracten die uitstaan bij niet-professionele MKB-ondernemingen. Ook laat hij weten dat bij het Klachteninstituut voor financiële dienstverlening (Kifid) tijdelijk een specifiek loket wordt ingericht waar klanten met klachten over rentederivaten terecht kunnen.

Herbeoordeling van contracten

In de brief laat Dijsselbloem weten dat banken verwachten eind 2014 vrijwel alle uitstaande contracten met rentederivaten te hebben herbeoordeeld, in ieder geval de contracten van de kwetsbare groepen ondernemers. Het gaat hier dan om klanten met een zogenoemde overhegde (rentederivaat komt in hoogte of in looptijd niet overeen met het krediet), klanten die in bijzonder beheer zijn ondergebracht en klanten die een complex rentederivaat hebben afgesloten. De AFM verwacht van banken dat ze ook de reeds (vroegtijdig) beëindigde contracten herbeoordelen. Het gaat hier om contracten waarbij de ondernemer de negatieve markwaarde heeft betaald.

Kwaliteit van herbeoordeling moet beter

De AFM heeft steekproeven gehouden bij enkele banken om de kwaliteit van de herbeoordeling vast te stellen. Uit deze steekproeven blijkt dat de herbeoordelingen nog niet volledig voldoen aan de normen die de AFM heeft geformuleerd. De betreffende banken hebben laten weten alsnog deze normen mee te nemen in hun herbeoordeling.

 

 

Volledige info bij aflopen rentevastperiode nodig   

Daarnaast heeft de AFM een aantal principes geformuleerd waaraan de door banken geboden oplossing moet voldoen:

- vergelijkbare gevallen worden gelijk behandeld
- klanten moeten zich zoveel mogelijk kunnen vinden in de geboden oplossing
- bij de oplossing moet ook meespelen of de bank gedurende de looptijd van het derivaat adequaat heeft geïnformeerd en geadviseerd
 - financiële compensatie ligt voor de hand in geval van overhedge (hoofdsom rentederivaat hoger dan hoofdsom financiering, bijvoorbeeld door aflossingen), situatie waarbij het product niet past bij de kennis en ervaring van de klant en als er sprake is van niet-passend advies

Klantenloket bij Kifid

Verder informeert Dijsselbloem de Tweede Kamer over de inrichting van een loket voor klachten. Er wordt een specifiek loket ingericht bij Kifid waar klanten met klachten over rentederivaten terecht kunnen nadat de interne klantenprocedure van de bank is doorlopen. Zowel banken als MKB-organisaties hebben aangegeven een dergelijk specifiek loket te ondersteunen.