Nieuwe huisstijl en logo voor De Nederlandsche Bank

05 september 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Deze nieuwe huisstijl past bij de huidige missie en ambities, aldus DNB. Daarnaast moet de nieuwe huisstijl bijdragen aan een grotere herkenbaarheid en zichtbaarheid van de centrale bank en toezichthouder.

Nieuwe logo

Het nieuwe logo bestaat uit een koningsblauw vlak met daarin de volledige naam: De Nederlandsche Bank. Het gebruik van de volledige naam benadrukt de afkomst van de centrale bank binnen het internationale speelveld waarin het opereert. De ‘sch’ in de naam is bewust behouden en onderstreept de geschiedenis en het erfgoed van de 200 jarige centrale bank.   

dnb.nl website

Oude logo geleidelijk versnipperd

Het oude logo ontstond na de fusie van DNB met de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK) in 2004, waarbij de bestaande logo’s en huisstijlen werden gecombineerd. Deze huisstijl was echter nogal beperkt qua vormgeving en onvoldoende toegerust op onder andere digitale ontwikkelingen van communicatiemiddelen. In de loop der jaren zijn er daarom vele aanvullingen op de huisstijl ontworpen en raakte de huisstijl geleidelijk versnipperd. Dit ging ten koste van de herkenbaarheid.

DNB beter herkenbaar

Met de nieuwe huisstijl wil DNB beter herkenbaar zijn als afzender via alle uitingen. Ook verwacht DNB met de nieuwe huisstijl efficiënter te kunnen werken. Door standaardisatie zal er minder ontworpen hoeven worden. Daarbij wordt er gestreefd naar meer digitalisering en minder print. De nieuwe huisstijl is ontworpen door het ontwerpbureau Total Identity uit Amsterdam.