Hoe verenig je oude banksystemen met AI?

02 juli 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In de boardrooms van grootbanken is kunstmatige intelligentie (AI) een veelbesproken onderwerp. De inzet ervan als onderdeel van de bedrijfsvoering luistert echter behoorlijk nauw. In gesprek met het FD deelt Sven Krämer van Zeb Consulting zijn visie op een zorgvuldige adoptie van AI door banken.

Experts beschrijven AI als een wondermiddel dat banken efficiënter en kosteneffectiever kan maken. Toch zijn niet alle banken overtuigd van de mogelijkheden. Een belangrijk obstakel is de verouderde technologie waarop veel banken nog draaien, wat de integratie van AI bemoeilijkt.

Terwijl bedrijven zoals Klarna laten zien hoe AI kan bijdragen aan kostenbesparing en personeelsreductie, blijft de vraag of traditionele banken dezelfde voordelen kunnen behalen. Haim Israel van Bank of America benadrukt dat AI een cruciale technologische ontwikkeling is die banken en andere bedrijven die sterk afhankelijk zijn van technologie ingrijpend zal beïnvloeden.

Sven Krämer, Partner, zeb

“Over een paar jaar ontstaat een schifting tussen bedrijven die op tijd met kunstmatige intelligentie zijn begonnen, en wie te laat is. De laatste groep gaat het niet redden, dat is de harde realiteit”, stelt Israel. Wie het eerst de stap durft te zetten, neemt de grootste risico’s op een mislukking, maar heeft ook de grootste kans te overleven.

Zeb Consulting

Bij Zeb Consulting wordt een pragmatische kijk op de inzet van AI in de bankensector gehanteerd. “Margedruk kan je alleen maar wegwerken met automatisering,” aldus partner Sven Krämer tegenover het FD. “Hoewel bestaande technologieën veel problemen kunnen oplossen, zijn er specifieke gebieden waar AI een cruciale rol kan spelen, zoals geautomatiseerde klantenservice en documentanalyse.

Krämer benadrukt echter hoe complex AI is en welke beperkingen het met zich meebrengt, vooral omdat de transparantie in besluitvorming vaak gebrekkig is. “Je wilt weten hoe en waarom een besluit genomen wordt,” zegt hij. “Deze transparantie is essentieel, niet alleen voor banken en hun klanten, maar ook voor toezichthouders.”

Hoewel er veel wordt geëxperimenteerd met AI, bijvoorbeeld met zogeheten emotional AI voor het analyseren van klantemoties, zijn er volgens Krämer nog geen traditionele banken die AI grootschalig inzetten. Hij benadrukt dat AI-toepassingen vooral nuttig zijn voor specifieke taken binnen een bank, maar dat de kwaliteit van de data en de noodzaak van menselijke controle beperkingen opleggen.

“Het signaleren van fraude, witwassen of overtredingen van de sanctiewet kan ook prima zonder AI,” zegt Krämer. Deze toepassingen kunnen volgens hem ook met bestaande technologieën worden gerealiseerd.

Zeb Consulting kijkt graag met banken naar een passende adoptie van AI met voldoende aandacht voor de beperkingen en vereisten van de technologie. Hoewel de experts van Zeb erkennen dat het interessant is om te experimenteren met AI, stellen zij dat het belangrijk is om altijd bij de onderliggende problemen te beginnen.

“Wij beschouwen AI als een nieuw, krachtig instrument in de gereedschapskist van banken. Maar het is slechts één van de vele mogelijke oplossingen”, stellen de experts. “In de praktijk zien we dat bestaande technologieën, vaker dan niet, ook al een oplossing bieden voor de problemen.”