Drie belangrijke inzichten uit het Kroll Rapport

04 juli 2024 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Uit het Kroll Fraud and Financial Crime Report van afgelopen jaar blijkt dat bedrijven zich steeds meer zorgen maken dat derde partijen een hoger risico op financiële criminaliteit vormen. LexisNexis heeft het hele rapport (dat is geschreven naar aanleiding van een onderzoek onder 400 leidinggevenden in acht landen) doorgelezen en deelt in dit blog alle lessen.

"Derden-gatekeepers" zijn een katalysator voor toenemende financiële criminaliteit

Het rapport is gebaseerd op een enquête die in de eerste drie maanden van 2023 is uitgevoerd onder 400 leidinggevenden en professionals in bedrijven uit de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Mexico, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten. De bevindingen worden beschouwd als een bruikbare indicatie van de belangrijkste trends die bedrijven zien op het gebied van risicomanagement.

Een opvallende trend, zo blijkt uit het onderzoek, is dat er steeds meer wordt opgetreden tegen financiële criminaliteit. 67% van de respondenten voorspelt dat toezichthouders het aantal en de omvang van boetes en sancties voor financiële criminaliteit zullen verhogen. In Brazilië, de VS en Mexico ligt dit percentage nog hoger, met respectievelijk 72%, 70% en 70%.

Drie belangrijke inzichten uit het Kroll Rapport

Een duidelijke meerderheid van deze respondenten zag "third party gatekeepers" als een belangrijke reden. Deze gatekeepers weerhouden organisaties ervan om een accurate risicobeoordeling te maken, doordat zij contact met de juiste personen verhinderen. Zonder een goede risicobeoordeling lopen organisaties meer risico op misstappen die kunnen leiden tot boetes en sancties van toezichthouders.

De bevindingen van het rapport weerspiegelen de realiteit van het moderne bedrijfsleven: bedrijven zijn afhankelijk van derde partijen en leveranciers over de hele wereld om hun producten en diensten te leveren, maar tegelijkertijd worden ze op deze manier blootgesteld aan juridische, financiële, reputatie- en strategische risico's.

Een ander onderzoek uit 2023, uitgevoerd door Compliance Week, bevestigde de bevindingen van Kroll. Volgens dit onderzoek geeft maar liefst 82% van de leidinggevenden aan dat indirecte omkoping door derde partijen een groter risico vormt dan omkoping binnen hun eigen organisatie.

Voor bedrijven is de les helder: het is van cruciaal belang om de risico's te doorgronden wanneer je zakelijke relaties aangaat met externe partijen.

ESG-risico's vormen een uitdaging voor bedrijven

Het controleren van derde partijen op financiële criminaliteit, omkoping en corruptie is niets nieuws. Het is al decennia een aandachtspunt in wetgeving zoals in de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act. Een recentere trend is dat regelgevende instanties bedrijven verplichten om derden te screenen op milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) risico's.

Uit het Kroll-rapport blijkt dat de ESG-ontwikkelingen een grote uitdaging vormen voor veel bedrijven. 61% van de leidinggevenden klaagt bijvoorbeeld over een tekort aan uniforme meetmethoden voor het beoordelen van de ESG-risico's van derde partijen.

Een manier om deze uitdaging te overwinnen is het verzamelen van hoogwaardige, nauwkeurige en betrouwbare gegevens verzamelen. Een breed scala aan bronnen kan licht werpen op de ESG-prestaties van derden, zoals juridische bronnen maar ook nieuws uit kranten en sociale media.

Technologie als oplossing voor de toenemende complexiteit

Het onderzoek toont aan dat zowel bedrijven als toezichthouders technologie erkennen als een cruciaal onderdeel van goede compliance. De respondenten voorspellen dat regelgevers "kritischer zullen kijken" naar hoe bedrijven technologie gebruiken in hun antiwitwasprogramma's. Als gevolg daarvan, zegt meer dan twee derde van de respondenten dat ze prioriteit zullen geven aan investeringen in compliance technologieën.

David Lewis, Global Head of AML Advisory bij Kroll, merkt op dat bedrijven meer openstaan voor technologie. "Het onderzoek toont aan dat bedrijven geconfronteerd worden met toenemende financiële criminaliteit en complexere situaties," zei hij. “Organisaties hebben weinig vertrouwen in de effectiviteit van hun inspanningen tegen financiële criminaliteit. Ze zullen haastig technologie moeten omarmen om de problematiek op te lossen.”

De les die bedrijven hieruit kunnen trekken is dat ze technologie zouden moeten integreren in hun compliance processen, maar dat ze dit op een strategische manier moeten doen die hun gehele risicomanagement proces ondersteunt.

Machine learning en AI-technologieën kunnen patronen van verdachte activiteiten opmerken die verder onderzoek of een interventie vereisen. Grote banken hebben dit soort tools al geïmplementeerd om klanten en derde partijen te controleren. Maar deze oplossingen brengen meestal wel hoge kosten met zich mee.

Meer weten hoe LexisNexis kan helpen? Klik hier voor meer informatie.