Op koers blijven: Quintet en InsingerGilissen presenteren halfjaarlijkse beleggingsvooruitzichten 2024

27 juni 2024 Banken.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Te midden van afnemende wereldwijde inflatie, verrassend veerkrachtige groei en de komende verkiezingen in Europa en de VS, worden de wereldwijde economische vooruitzichten gekenmerkt door contrasten en gevormd door krachtige geopolitieke breuklijnen, waaronder de invasie van Oekraïne door Rusland, spanningen in het Midden-Oosten en de Amerikaanse verkiezingen in november, die de betrekkingen tussen de VS en China aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Het wereldwijde beleggingsvooruitzicht is ook verre van symmetrisch. In de eurozone wordt verwacht dat de eerste renteverlaging van de Europese Centrale Bank sinds september 2019 ondersteunend zal zijn, met verdere te verwachten verlagingen in de komende zes maanden. Ter vergelijking: de hardnekkigere inflatie in de Verenigde Staten – en de daaropvolgende vertraging van de renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve, die nu waarschijnlijk rond het einde van 2024 zullen beginnen – draagt bij aan de economische vertraging. Dit zal naar verwachting een rem zetten op bepaalde door de VS gedomineerde activaklassen, zoals high-yield obligaties.

Dat is de visie van Daniele Antonucci, Chief Investment Officer bij Quintet Private Bank, moederbedrijf van InsingerGilissen, en Iris van de Looij, Hoofd Investment & Client Solutions bij InsingerGilissen, die vandaag gezamenlijk hun outlook voor de wereldeconomie en financiële markten voor de tweede helft van 2024 en daarna toelichtten.

Op koers blijven: Quintet en InsingerGilissen presenteren halfjaarlijkse beleggingsvooruitzichten 2024

"We verwachten nu dat de economie van de eurozone dit jaar met meer dan 1% zal groeien, wat hoger is dan onze eerdere prognose en iets boven de huidige consensus ligt," zei Antonucci. "Ondertussen hebben we ons vooruitzicht voor de Amerikaanse economie voor het hele jaar verlaagd naar 2%, iets onder de huidige consensus."

"Wat hier belangrijk is om op te merken, is niet dat de Europese economie naar verwachting slechts half zo snel zal groeien als die van de VS. Het is eerder de verandering die het meest van belang is: de omstandigheden in de eurozone verbeteren, terwijl ze in de Verenigde Staten verslechteren, hoewel we geen recessie in de VS aan de horizon zien. We verwachten dat deze asynchrone trends in de markten zullen worden weerspiegeld gedurende de rest van dit jaar en daarna."

Quintet en InsingerGilissen blijven over het geheel genomen enigszins overwogen in aandelen - met de grootste blootstelling aan Amerikaanse aandelen, wat de langetermijnmegatrends in gebieden zoals kunstmatige intelligentie weerspiegelt. De private bank blijft ook haar positie in wereldwijde small cap aandelen behouden, gezien de aantrekkelijke waarderingen en de gunstige economische achtergrond.

Ter vergelijking blijven Quintet en InsingerGilissen enigszins onderwogen in Europese aandelen. Hoewel het fundamentele vooruitzicht in Europa verbetert en er een argument kan worden gemaakt dat een verhoogde blootstelling aan Europese aandelen nu gerechtvaardigd is, merkte Antonucci op dat de politieke onzekerheid op korte termijn zou kunnen toenemen, in verband met de mogelijke gevolgen van recente Europese verkiezingen en de aankomende Franse verkiezingen. "Gezien onze toewijding om het vermogen van klanten te beschermen en te laten groeien," zei hij, "zullen we onze lichte onderweging in Europese aandelen handhaven en de situatie opnieuw beoordelen zodra de huidige onzekerheid is verdwenen."

Net als in de eurozone is het economische vooruitzicht van het Verenigd Koninkrijk verbeterd sinds het begin van het jaar. Het risico op een recessie is daar aanzienlijk afgenomen, aldus Antonucci, die nu verwacht dat de groei van het VK bijna het niveau van de eurozone zal bereiken voor het volledige jaar. De groeiverwachtingen van Quintet en InsingerGilissen voor het VK zijn hoger dan hun eerdere prognose en iets boven de huidige consensus. Antonucci gelooft dat de aanstaande verkiezingen in het VK waarschijnlijk geen grote invloed op de markt zullen hebben, aangezien de belangrijkste partijen centrisch zijn, maar hij zegt dat beleggers de mogelijke individuele fiscale maatregelen in de gaten zullen 
houden.

Op koers blijven: Quintet en InsingerGilissen presenteren halfjaarlijkse beleggingsvooruitzichten 2024

Ondertussen lijkt de groei in de immense Chinese economie te stabiliseren. Echter, China blijft worstelen met structurele uitdagingen zoals een somber demografisch vooruitzicht en een crisis in de vastgoedsector. Andere opkomende markten zoals India blijven echter een solide langetermijnpotentieel hebben. Dat gemengde beeld is een van de redenen waarom Quintet en InsingerGilissen over het geheel genomen neutraal staan tegenover aandelen van opkomende markten.

Wat betreft vastrentende effecten, beschouwt Iris van de Looij de wereldwijde hoogrentende waarderingen op dit moment als duur, terwijl Europese investment-grade obligaties aantrekkelijker lijken.

Met betrekking tot valuta's zei Van de Looij: "Als de rentetarieven in de eurozone of het VK aanzienlijk onder die van de VS zouden dalen, zou de euro en het Britse pond het risico lopen te depreciëren ten opzichte van de Amerikaanse dollar, aangezien wisselkoersen op korte termijn doorgaans worden beïnvloed door renteverschillen. Als dat zou gebeuren, zou de importprijsinflatie in de eurozone en het VK versnellen, wat de inflatiedoelstellingen van de ECB en de Bank of England in gevaar zou brengen."

Zij merkte echter op dat dit niet het basisscenario van het bedrijf is. "We verwachten dat de euro en het Britse pond stabiel zullen blijven ten opzichte van de Amerikaanse dollar op de korte termijn, met enige opleving op langere termijn."

Tot slot, wat betreft grondstoffen, zei Iris van de Looij: "Goud is op dit moment misschien iets overgewaardeerd, maar blijft een waardevolle strategische hedge, net als brede grondstoffen, gezien geopolitieke risico's."