Uitbesteding van screening door verzekeraars laat nog vaak te wensen over

08 februari 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De kwaliteit van de data die verzekeraars aanleveren in het kader van de SBA NFR – Integriteitstoezicht-vragenlijst is niet overal consistent, zo blijkt uit een recent datacontrole-onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).

De verzekeraars vullen de SBA NFR – Integriteitstoezicht-vragenlijst (IRAP) jaarlijks in. Voor DNB vormt de vragenlijst een belangrijke bron van informatie, die de toezichthouder helpt om de integriteitsrisico’s binnen instellingen te identificeren en om beheersmaatregelen en mogelijke thema’s in beeld te brengen.

Hierbij is de kwaliteit van de door verzekeraars aangeleverde data van groot belang. Daarom voerde DNB in het vierde kwartaal van 2023 een datacontrole uit bij een aantal verzekeraars.

Uitbesteding van screening door verzekeraars laat nog vaak te wensen over

Opvallend is dat veel verzekeraars hun sanctiescreening uitbesteden, zonder altijd te controleren of partners alle relaties tegen actuele sanctielijsten screenen. Dit gebrek aan controle kan leiden tot gemiste hits, wat een potentieel risico is voor integriteitsproblemen.

Daarentegen zijn er weer andere verzekeraars die wel grondige controles uitvoeren op de screening door uitbestedingspartners.

DNB kondigt aan dat in 2024 specifieke vragen aan levensverzekeraars worden toegevoegd in de IRAP. Dit om diverse risico’s van verschillende verzekeringsproducten beter in kaart te brengen. Levensverzekeringen met waardeopbouw worden als witwasrisico beschouwd, terwijl producten met een lager risico, zoals overlijdensrisicoverzekeringen, minder streng worden beoordeeld.

Uit de datacontrole komt ook naar voren dat bepaalde vragen, met name over opleidingen en nevenfuncties, op verschillende manieren werden geïnterpreteerd. DNB geeft aan deze vragen aan te zullen passen in de IRAP 2024 om interpretatieverschillen te minimaliseren.

Screening en controle op screening blijkt dus wederom een belangrijk aandachtspunt voor verzekeraars. De bevindingen benadrukken volgens DNB de noodzaak voor voortdurende monitoring en verbeteringen in de verzekeringssector om integriteitsrisico’s effectief te beheersen en betrouwbare financiële dienstverlening te waarborgen.