DNB stuit op grenzen in het streven naar transparantie

12 februari 2013 Banken.nl

De Nederlandsche Bank (DNB) stuit op grenzen in haar streven naar meer transparantie over haar toezichthoudende rol en haar verantwoordelijkheid voor het monetair beleid. Dat zei Klaas Knot tijdens zijn lezing ter gelegenheid van de uitreiking van de Machiavelliprijs.

Volgens de president heeft de toezichthouder voortdurend te maken met het spanningsveld tussen transparantie en vertrouwelijkheid. "Aan de ene kant streven wij ernaar transparant te zijn en verantwoording af te leggen, aan de andere kant zijn wij gebonden aan geheimhouding". Hij bedrukte in zijn lezing dat DNB opener geworden is in haar communicatie en de ruimte die haar wettelijke bevoegdheden biedt optimaal benut. "Daar waar deze knellen en wellicht niet meer van deze tijd en opportuun zijn, stellen we deze ook zelf ter discussie".

Volgens Knot hebben de problemen in de bankensector vanaf 2008 niet alleen het vertrouwen in de banken, maar ook het vertrouwen in De Nederlandsche Bank als toezichthouder geschaad.