Nederland fintechland; hoe kan het beter?

18 juli 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het gaat goed met Nederland als fintechland. Sinds 2019 is het fintechsegment in ons land met 226 nieuwe bedrijven verder uitgegroeid naar in totaal 861. Vooral Amsterdam blijkt populair; maar liefst 40% van de fintechondernemingen is gevestigd in de hoofdstad. Dat en meer blijkt uit het Dutch FinTech Census 2023 Report van EY.

In het onderzoek koppelt EY de aantrekkingskracht van een vestigingsland aan vier criteria: demand (de vraag naar fintech-diensten), talent (geschikt personeel aantrekken en behouden), policy (overheidssteun gericht op fintechs) en capital (de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken). Om te ontdekken hoe Nederland zich verhoudt tot andere landen werden ook Frankrijk, Litouwen, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Singapore en Australië onderzocht.

Opvallend genoeg blinkt Nederland op geen van deze onderdelen echt uit. Zo behaalt Nederland slechts eenmaal een tweede plek (talent), twee keer een derde plek (demand en policy) en een vierde plek (capital). Het Verenigd Koninkrijk eindigt bijvoorbeeld tweemaal bovenaan (policy en capital) – maar heeft daarentegen ook een ‘matige’ vijfde en zesde plaats voor respectievelijk de criteria demand en talent.

Four attributes of the FinTech ecosystem

De vraag kan dan ook gesteld worden wat Nederland zo aantrekkelijk maakt voor fintechs? Een vraag waar de EY-onderzoekers uiteraard een antwoord op hebben: onder meer de digitale infrastructuur, de Engelse taalvaardigheid en het prettige woon- en werkklimaat worden als belangrijke onderscheidende factoren bestempeld.

Aanbevelingen

Nederland kent echter ook een aantal uitdagingen. Het aantrekken en behoud van gekwalificeerd en geschikt talent, het algemene economische klimaat en de huidige geopolitieke ontwikkelingen worden als de belangrijkste problemen gezien. Nederlandse beleidsbepalers moeten volgens de EY-onderzoekers dan ook aan de bak om aantrekkelijk te blijven (of aantrekkelijker te worden) voor fintechbedrijven.

Om beleidsbepalers daarin te helpen heeft EY op basis dertien aanbevelingen op papier gezet, onderverdeeld in drie thema’s: 'ambition and strategy' (van de politiek om groei en ontwikkeling te stimuleren), 'guiding function' (het creëren van een regiefunctie om samenwerking te stimuleren) en 'policies and regulations' (consumenten beschermen en de concurrentie binnen de fintechsector bevorderen).

How does the Netherlands compare to other countries?

Zo schrijft het adviesbureau dat beleidsbepalers er goed aan doen om een duidelijke fintech-ambitie en -strategie op papier te zetten. “Een duidelijk plan bevestigt de toegevoegde waarde van fintechs voor Nederland”, schrijven de onderzoekers. “Dit versterkt Nederlandse fintech partijen in hun ambities en trekt buitenlandse investeerders en internationale fintechs aan.”

Het optuigen van een centraal orgaan om alle fintech-gerelateerde zaken in goede banen te leiden is een andere belangrijke tip. De onderzoekers wijzen daarbij naar het Britse Centre for Finance, Innovation and Technology als voorbeeld.

Om ongewenste vermenging van publieke en private functies te voorkomen, is het volgens EY belangrijk dat hierbij de rollen, mandaten en samenwerkingsverbanden duidelijk op papier gezet moeten worden.

Meer weten? Het volledige onderzoek (inclusief de dertien aanbevelingen) van EY is hier te vinden.