Rabobank stelt €3 miljard beschikbaar voor verduurzaming boeren

23 juni 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op de dag dat het landbouwoverleg klapte, heeft Rabobank bekendgemaakt dat het boeren wil helpen met het aanpassen van hun bedrijfsmodel. Dat doet de coöperatieve bank door €3 miljard aan extra leningen te verstrekken met “bijzondere voorwaarden en kortingen”.

“Nederland snakt naar duidelijkheid over de toekomst van onze landbouw met perspectief voor de boer, tuinder én de natuur”, legt groepsdirectielid Kirsten Konst uit. “Vooropgesteld: de omschakeling naar duurzame landbouw kan alleen slagen als alle betrokken partijen meedoen. En als de regelgeving duidelijk is.”

Konst noemt het uitblijven van een landbouwakkoord dan ook jammer, omdat de onzekerheid blijft. “In de gebiedsprocessen zal meer duidelijkheid moeten komen voor de individuele ondernemers wat waar kan en wat moet veranderen. Wij staan als Rabobank klaar om hen daarbij te helpen.”

Rabobank stelt €3 miljard beschikbaar voor verduurzaming boeren

De Rabobank beargumenteert dat boeren geld nodig hebben om te verduurzamen, en precies daar wil de coöperatieve bank de boeren in bijstaan door leningen te verstrekken met bijzondere voorwaarden. Hierbij moet gedacht worden aan lagere rentes of aflossingsvrije periodes.

De bank benadrukt daarbij echter wel dat het – om verantwoord leningen te verstrekken – belangrijk is dat er duidelijkheid is over de regelgeving en duurzame toekomst van het bedrijf.

Totaalpakket

Overigens blijft het niet bij het verhogen van het kredietbedrag met €3 miljard. Zo maakt de Rabobank ook bekend dat het 50 extra medewerkers inzet – bovenop de al 200 medewerkers – die zich middels adviesgesprekken volledig richten op het helpen van boeren bij het verduurzamen van hun bedrijf.

Daarnaast wil de bank boeren helpen die willen stoppen met hun bedrijf, bijvoorbeeld door ze financieel advies te geven en de aflossingen over een langere periode te verdelen.

Tot slot stelt de Rabobank ook samen te willen werken met ketenpartners bij het versterken van de natuur. “We steunen bijvoorbeeld initiatieven die de biodiversiteit vergroten en de bodemkwaliteit verbeteren. Dat doen we met geld en met de inzet van onze kennis en mensen”, aldus de bank.