AFM: Eén op de vijf hypotheeksluiters kiest abonnement

29 juli 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Eén op de vijf recente hypotheeksluiters kiest ervoor een serviceabonnement te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 323 consumenten die tussen november 2013 en april 2014 een hypotheek hebben afgesloten. Sinds de invoering van het provisieverbod voor complexe financiële producten bieden steeds meer financiële dienstverleners serviceabonnementen aan.

Serviceabonnement

Vanaf 2013 betalen consumenten voor de dienstverlening bij financieel advies en nazorg direct aan de adviseur. Nazorgdiensten zijn diensten die worden geleverd tijdens de looptijd van de afgesloten hypotheek, bijvoorbeeld een nieuw rentevoorstel als van je hypotheek de rentevasteperiode afloopt. Deze nazorgdiensten worden momenteel door de helft van de adviseurs in de vorm van een serviceabonnement aangeboden.

Serviceabonnement zorgt voor veilig gevoel

De belangrijkste reden om een serviceabonnement te sluiten is het ‘veilige gevoel’. Een derde van de consumenten noemt als belangrijkste reden dat het goedkoper is dan een adviseur later apart te betalen voor zijn diensten.

AFM - Hypotheek abonnement

Consumenten die geen abonnement hebben genomen, zijn van plan om een adviseur pas te betalen als ze van zijn diensten gebruikmaken. Anderen zeggen geen advies nodig te hebben en zelf aan de slag te gaan. In sommige gevallen maken diensten voor de nazorg deel uit van de advieskosten die consumenten hebben betaald bij het afsluiten van een hypotheek.

Toegevoegde waarde

Ten opzichte van de vorige meting is men nu stelliger over de toegevoegde waarde van een serviceabonnement: In het najaar 2013 was bijna de helft neutraal over de toegevoegde waarde of wist men het niet. In de meting van voorjaar 2014 is dit ruim een derde. Bijna 30 procent ziet wel de toegevoegde waarde van een serviceabonnement (23 procent in 2013) en 34 procent ziet geen toegevoegde waarde (28 procent in 2013). Logischerwijs ziet een overgrote meerderheid van de afsluiters wel meerwaarde in een serviceabonnement.

Informatieverstrekking voor verbetering vatbaar

Uit eerder onderzoek van de AFM blijkt dat de meeste financiële dienstverleners op een goede manier omgaan met serviceabonnementen. Wel bleek dat de informatieverstrekking over de abonnementen voor verbetering vatbaar was, aldus de AFM.