NWB Bank (her)benoemt drietal bestuursleden en Commissarissen

24 april 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse Waterschapsbank heeft op zijn algemene vergadering van aandeelhouders duidelijkheid gegeven over de invulling van zijn topposities. Eén RvC-lid treedt af; drie werden er (her)benoemd.

Te beginnen met het afscheid van Petra van Hoeken, die na de maximale zittingstermijn van acht jaar afscheid moest nemen van de NWB Bank. “De directie en raad van commissarissen zijn Petra bijzonder erkentelijk voor haar inbreng als commissaris en haar voortreffelijk voorzitterschap van de risicocommissie. Zij heeft met haar bancaire en financiële kennis en haar expertise en ervaring in risk management een significante bijdrage geleverd aan het toezicht op de bank.”

Van Hoeken zal worden opgevolgd door Caroline Oosterloo. Het kersverse RvC-lid is werkzaam als Hoofd Central Risk Management bij ABN AMRO. In die functie is zij verantwoordelijk voor Enterprise Risk Management, Sustainable Finance Risk & Regulations en Model Risk Management en rapporteert zij rechtstreeks aan de Chief Risk Officer van de bank.

NWB Bank (her)benoemt drietal bestuursleden en Commissarissen

“In haar ruim dertig jaar bancaire ervaring heeft zij niet alleen expertise opgebouwd in financieel en operationeel risk management, maar ook in kredietverlening”, aldus de uitleg van de NWB Bank over haar benoeming.

Herbenoemingen

Nu de herbenoemingen; te beginnen met Frenk van der Vliet die nog eens twee jaar aan boord blijft als directielid. NWB Bank legt uit dat hij met zijn ruime ervaring als CCO op het gebied van treasury, financiële markten en kredietverlening een waardevolle bijdrage levert aan de bank.

“Frenk heeft daarnaast de afgelopen jaren een actieve bijdrage geleverd aan de rol van de bank bij de financiering van de energietransitie en is nauw betrokken bij de duurzaamheidsopgave van de bank.”

Tot slot de eer aan Annette Ottolini, wiens rvc-deelnemerschap met nog eens vier jaar verlengd wordt. Aanvankelijk was Ottolini lid van de remuneratie- en benoemingscommissie, en is sinds 2021 aangesteld als voorzitter van diezelfde commissie.

“Zij beschikt over ruime kennis en bestuurlijke ervaring in de watersector alsmede op het gebied van corporate governance en HR, en heeft expertise op het terrein van de verduurzamingsopgave en de daarop gerichte samenwerking en bevordering vanuit de publieke sector.”