Financieringswijzer helpt MKB-ers met kredietvraag

27 juni 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Om te kunnen groeien moet het midden- en kleinbedrijf op zoek naar alternatieven voor bancair krediet. Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft deze week een project gelanceerd om kredietverlening aan het MKB, buiten de banken om weer op gang te brengen.

Ondernemerskredietdesk

Een zogenoemde financieringswijzer en een meldpunt, als onderdeel van de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) moeten ondernemers beter inzicht geven in de wijzen waarop zij aan krediet kunnen komen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), als mede-initiatiefnemer van het project. MKB-Nederland, VNO-NCW en NVB hebben samen de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKB) ontwikkeld. Het initiatief wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Er zijn realistische alternatieven voor banken bijvoorbeeld  investeringen van institutionele beleggers, crowdfunding en initiatieven als MKB-beurs NPEX

Financieringsmarkt toegankelijker maken

De financieringswijzer is een online checklist die ondernemers invullen om hun behoeften op financieringsgebied in kaart te kunnen brengen. Dat maakt het makkelijker om aanvragen in te dienen, volgens de NVB. Zij kunnen zich dan goed voorbereiden op de financieringsaanvraag. Ook heeft de Ondernemerskredietdesk (OKD) een meldpunt ingericht voor ondernemers die knelpunten ervaren bij de financiering van hun onderneming. NVB-voorzitter Chris Buijink noemt de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) “een belangrijk onderdeel van intensievere samenwerking tussen MKB-Nederland en de NVB om ondernemers te helpen bij het vinden van financiering”. Beide partijen willen door de oprichting van een gezamenlijk platform onder de werktitel ‘Wijzer in financiering’ de financieringsmarkt de komende tijd toegankelijker maken en knelpunten opsporen en aanpakken.

Veel onbekendheid over alternatieven

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland zegt dat MKB-ers van oudsher sterk afhankelijk zijn van bankleningen, terwijl er steeds meer alternatieve financieringsvormen zijn. Uit onderzoek van TNS NIPO bleek eerder dat slechts 24% van de MKB-ers goed bekend is met alternatieve vormen van financiering. Bijna de helft van de MKB-ondernemers (47%) heeft nog nooit naar alternatieve financieringsvormen gekeken. 59% vindt dat het MKB te afhankelijk is van bankleningen. Ook meent 69% dat het moeilijker wordt om financiering te verkrijgen.

Wegwijs maken

”Toegang tot krediet en kapitaal is cruciaal om te kunnen ondernemen en te groeien. Met de vernieuwde site willen we ondernemers daarin wegwijs maken en eraan bijdragen dat ze goed beslagen ten ijs komen, of ze nu bij een bank of een andere instelling aankloppen”, zegt MKB –Nederland voorzitter Van Straalen. Het kabinet ondersteunt de financieringswijzer omdat “betrouwbare en toegankelijke informatie voor ondernemers” cruciaal is voor het vinden van groeigeld. “Omdat het via traditionele manieren dikwijls niet lukt, zoeken ondernemers ook naar alternatieve financieringsvormen. Het kabinet ondersteunt dit en faciliteert ondernemers bij het aantrekken ervan”, zegt Henk Kamp minister van Economische Zaken.