ABN AMRO MeesPierson verhoogt belang in aandelen

27 juni 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

Vanwege de verbeterde risico-rendementkarakteristieken van risicovollere beleggingen (met een wat hoger verwacht rendement) heeft ABN AMRO MeesPierson het belang in aandelen verhoogd van gematigd tot fors overwogen ten koste van liquide middelen. De uitbreiding van het aandelenbelang zal volledig worden gebruikt voor een vergroting van aandelenbeleggingen in opkomende markten. De allocatie naar opkomende regio’s is daarom verhoogd van neutraal naar overwogen. De voorkeur gaat hierbij vooral uit naar rechtstreekse beleggingen in bedrijven in China, Thailand en Taiwan, alsook Amerikaanse en Europese bedrijven die zich richten op de consument in de opkomende markten. Dit blijkt uit het rapport over de beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson voor het derde kwartaal.

Sentiment begint te keren

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: “Opkomende markten zijn geruime tijd achtergebleven bij andere aandelenmarkten in de wereld. Onder andere omdat ze te lijden hadden van opwaartse druk op hun munten, die hun concurrentiekracht ondermijnde. Het sentiment begint sinds kort echter te keren. De waarderingen zijn momenteel aantrekkelijk, het verkrappende beleid van veel centrale banken in opkomende economieën nadert het einde en de economische hervormingen die veel landen hebben doorgevoerd beginnen hun vruchten af te werpen.” 

Belang in vastgoed uitgebreid

ABN AMRO MeesPierson heeft eveneens het belang in vastgoed verder uitgebreid. De private bank ziet beursgenoteerd vastgoed als een alternatief voor obligaties, met daarbij een voorkeur voor Amerikaanse Real Estate Investment Trust’s en Europese bedrijven. Naast de aantrekkelijke waardering zijn de belangrijkste argumenten het feit dat vastgoed direct inkomen genereert voor beleggers en de risicodiversificatie die wordt bereikt ten opzichte van aandelen. Ook is de vraag van institutionele beleggers stevig. Dit biedt steun aan de prijsniveaus.

ABN AMRO MeesPierson - Belang in aandelen

Producenten van voedingsmiddelen

Producenten van voedingsmiddelen vormen het aandelenthema voor het komende kwartaal. Beleggers doen er goed aan hun aandacht te verleggen van bedrijven die garen spinnen bij de grondstofschaarste (zoals kunstmestproducenten en bezitters van landbouwgrond) naar ondernemingen waar de omzet en de marges zullen verbeteren dankzij een structureel stijgende vraag, aldus de private bank.

Diversificatie aanbrengen

Steinebach: “Wij blijven beleggen in risicovolle categorieën waar de waarderingen relatief aantrekkelijk zijn. Hoewel wij in ons beleid ervan uitgaan dat de situatie zich positief blijft ontwikkelen, raden wij toch aan enige diversificatie ten opzichte van ons basisscenario aan te brengen om zo de stabiliteit aan de portefeuille te vergroten.’’

Obligaties onaantrekkelijk

In het licht van de verwachte rentestijging zijn obligaties onaantrekkelijk. Daarom handhaaft ABN AMRO MeesPierson een onderwogen belang voor obligaties. Dat geldt vooral voor dure overheidsobligaties van de Verenigde Staten en de kernlanden van de eurozone. Obligaties uit de Europese periferie zijn nog steeds aantrekkelijk, omdat de rente er nog verder kan dalen.

Bedrijfsobligaties

Steinebach: “Binnen de obligatieportefeuille gaat de voorkeur uit naar bedrijfsobligaties, zowel van kredietwaardige bedrijven als high-yield (hoger renderende, maar ook risicovolle obligaties). Gezien hun aantrekkelijkheid kan het verschil in rente met overheidsobligaties nog wat verder afnemen. Het hogere risico is gerechtvaardigd in het licht van de verbeterde wereldeconomie en de mede daardoor afnemende faillissementsrisico’s.”