Data vormt het transparante harte van securitisatie

24 maart 2022 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 21 april 2022 vindt het Nederlandse Securitisatie Event van Outvie plaats in het Barbizon Palace in Amsterdam. Op dit evenement komen jaarlijks meer dan 200 deelnemers bijeen om de ontwikkelingen in de securitisatiemarkt te bespreken.

"Datatransparantie biedt unieke inzichten in de Europese securitisatiemarkt", zegt Dr. Christian Thun, datawetenschapper en CEO van European Data Warehouse (EDW) in Frankfurt.

The Big Short

Als het om Europese securitisatiedata gaat, kan hij het weten. EDW herbergt gegevens over meer dan drie miljard geregistreerde Europese leningen en de inzichten die daarmee gepaard gaan. Thun zal spreken op het European Securitisation Event, waar hij zal deelnemen aan een paneldiscussie over het landschap van private versus publieke securitisatie, transparantie van gegevens en de spanningen en overeenkomsten in de ABS-markt.

Christian Thun, CEO European DataWarehouse

EDW was de eerste officiële securitisatieopslagplaats in Europa die in 2012 op de markt werd gebracht. EDW verzamelt, valideert en verspreidt gedetailleerde ‘asset-class specifieke gegevens voor asset-backed securities en whole-loan portefeuilles’. "Het hele concept van een securitisatieopslagplaats is voortgekomen uit de financiële crisis", legt Thun uit. "Het gebrek aan inzicht in de onderliggende leningenportefeuilles, droeg bij aan de catastrofe in de film ‘The Big Short’ uit 2015", zegt Thun.

In die tijd ontweken beleggers Europese securitisaties, omdat onduidelijk was of deze instrumenten dezelfde risicovolle posities bevatten als de securitisaties die destijds in de VS werden uitgegeven.

"De Europese Centrale Bank heeft ingegrepen om de markt te stabiliseren en het vertrouwen van beleggers te herstellen door de transparantie te vergroten", legt Thun uit. De markt reageerde positief, en toonaangevende deelnemers richtten het European Data Warehouse op als de eerste centrale opslagplaats voor securitisaties.

Snel vooruit naar nu

"Vandaag de dag behoren Europese securitisaties wereldwijd tot de meest transparante financiële instrumenten", aldus Thun. "De Europese markt voor securitisaties heeft zich langzaam maar gestaag hersteld. Toch ligt de Europese uitgifte nog altijd zo'n 40% lager dan in 2011", verduidelijkt Thun. "Dat staat in schril contrast met de VS, waar de markt 300% boven het niveau van 2011 is gegroeid."

Een waarschijnlijke reden voor dit verschil is de Europese regelgeving. De securitisatie regulering heeft veel goeds gedaan voor de securitisatiemarkt, maar heeft het ook geholpen om de markt volledig te herstellen. Thun denkt daar echter anders over: "Het Europese kader voor securitisatie is nog steeds niet af."

Het goede nieuws is dat de beleidsmakers in de EU en het VK dit hebben begrepen en begin 2021 de markt hebben geraadpleegd om een aantal van de tekortkomingen aan te pakken. Een van die tekortkomingen is het onderscheid tussen openbare en particuliere securitisaties en de mogelijke openbaarmaking van de laatstgenoemde groep.

Grijze gebieden

Er is momenteel een debat gaande over het onderwerp van openbare versus particuliere securitisaties, zowel vanuit het oogpunt van de verstrekkers als van de beleggers. Dit is ten dele te wijten aan de wettelijke definitie tussen de twee soorten securitisatie, legt Thun uit. "De Securitisatie Regulering definieert een 'openbare' securitisatie als een securitisatie met een prospectus in overeenstemming met de Prospectusrichtlijn van de EU. Al het andere is 'privaat'. Is deze nogal rechtlijnige manier om een onderscheid te maken tussen openbare en particuliere securitisaties de enige geldige? Ik betwijfel het."

Thun legt uit dat de huidige definitie tot enige verwarring in de markt heeft geleid. Deze vragen zijn prominenter naar voren gekomen sinds de ontbrekende stukken van de Securitisatieregulering eind 2020 en in 2021 in werking zijn getreden. "We willen het tijdens het European Securitisation Event over dit onderwerp hebben, want er zijn nogal wat grijze gebieden.”

“Moet informatie over particuliere securitisaties via een securitisatieregister zoals European Data Warehouse beschikbaar worden gesteld aan toezichthouders, beleggers en de centrale bank, of niet? Wie heeft hier het meeste baat bij? Hoeveel werk zou ermee gemoeid zijn? Dit zijn zeer interessante vragen en ik hoop dat we tijdens de paneldiscussie een aantal twijfels kunnen wegnemen”, aldus Thun.