ACM wil huidige regels voor rood staan in stand houden

18 juni 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De regels voor het rood staan op particuliere bankrekeningen moeten niet worden aangescherpt, omdat dat ongewenste effecten kan hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zegt deze conclusie van het onderzoeksrapport over te nemen.

Informatievoorziening roodstand verbeteren

De minister gaat wel in gesprek met de banken over hoe de informatie over de kosten, die de klanten maken om rood te kunnen staan, verbeterd kan worden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Als klanten zich meer bewust zijn van de kosten, zouden ze minder kwetsbaar zijn voor financiële tegenvallers, stelt de ACM in het onderzoeksrapport. Het onderzoek van de ACM werd uitgevoerd op verzoek van PvdA- kamerlid Henk Nijboer. Het kamerlid stelde in oktober van het afgelopen jaar dat de rente op rood staan veel te hoog is. Het maximale tarief op rood staan is wettelijk gezien 15%.

ACM-Rood-staan

Via lagere rente klant van de regen in de drup

Volgens de ACM zou een lagere rente op rood staan er toe kunnen leiden dat banken consumenten die vaak rood staan uitsluiten. ACM verwacht dat klanten dan duurdere alternatieven zullen nemen, zoals flitskredieten. Bovendien waarschuwt de toezichthouder ervoor dat de kosten van andere onderdelen van het betaalpakket wel eens zouden kunnen stijgen. Consumenten die nooit of zelden rood staan zouden dan geconfronteerd kunnen  worden met hogere kosten. Uit het onderzoek van de ACM blijkt ook dat tussen medio 2012 en 2013 35% van de Nederlandse huishoudens ten minste één keer rood heeft gestaan. Tussen 2009 en 2013 is het gebruik van de gelegenheid om rood te staan afgenomen, zowel in aantal als in bedrag. In de maand juni van 2013 was bij ongeveer 12% sprake van een negatief saldo. Gemiddeld was er toen sprake van een roodstand van €1414 per rekening. De rente lag tussen 9% en 15%.

ACM ziet nu wel voldoende concurrentie in de markt

Volgens de ACM zijn er geen aanwijzingen dat de vier grote banken – ING, Rabobank ABN AMRO en SNS Bank – te veel macht hebben. Het blijkt dat de kosten voor bankrekeningen en voor rood staan behoren tot de laagste in Europa. Bovendien zijn er met Triodos en Knab ook twee nieuwe spelers bijgekomen. Op de markt voor consumptieve kredieten – als alternatief voor rood staan -  is er ook voldoende concurrentie, aldus de ACM. Een opmerkelijke visie, omdat de ACM eerder pleitte voor meer concurrentie op de bankensector. De Autoriteit Consument en Markt bracht ondermeer als één van de aanbevelingen uit het eerder gepubliceerde onderzoeksrapport “Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector” naar voren om kleine banken minder zware regels op te leggen dan grote banken, zodat er meer spelers op de bankenmarkt komen. Dat zou dan moeten leiden tot lagere prijzen, betere dienstverlening en meer keuzemogelijkheden.