ACM wil meer concurrentie creëren in bankensector

13 juni 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

De regels voor partijen om toe te treden tot de Nederlandse bankensector moeten eenvoudiger worden en er zouden tegelijkertijd ook minder regels moeten zijn. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in het rapport ‘Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector’. Meer spelers op de Nederlandse bankensector leidt tot meer concurrentie, lagere prijzen, betere dienstverlening en meer keuze voor consumenten en bedrijven, schrijft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in het gepubliceerde adviesrapport.

Differentiatie tussen grote en kleine banken

Volgens de ACM zouden bijvoorbeeld kleine banken minder zware regels opgelegd moeten krijgen dan grote banken. Een faillissement van een kleine bank is minder schadelijk voor de economie, zo redeneert de ACM.  “Nu is er weinig differentiatie in het beleid voor grote versus kleine banken”, licht Henk Don, bestuurslid van de ACM toe. “Er zou meer ruimte moeten komen voor maatwerk. Je zou niet direct alle eisen moeten opleggen. Ingroei zou mogelijk moeten zijn. Te denken valt aan een voorwaardelijke vergunning voor toetreders”, zegt Don. “Initiatieven zoals kredietunies komen tot nu toe nauwelijks van de grond omdat zij aan onevenredig zware regels moeten voldoen”.

Concurrentie

Regels verminderen en vereenvoudigen

Bestaande regels moeten dan ook worden verminderd of vereenvoudigd, vindt de ACM. De Nederlandsche Bank (DNB) ,  die de vergunningen verstrekt, zou sneller duidelijkheid moeten geven aan potentiële nieuwe financiële instellingen. ACM geeft ook aan dat zij signalen heeft ontvangen dat de onzekerheid of er wel een vergunning komt, partijen ervan weerhoudt om überhaupt een aanvraag in te dienen. “DNB zou hier best iets meer risico kunnen nemen. Het is zoeken naar een balans. Dat is lastig, maar je moet er toch naar kijken”, stelt Don. Ook voormalig RBS bankier Jeroen Kremers zei kort geleden in het FD dat door de veelheid van regels de drempel heel hoog is om een nieuwe bank te beginnen. Kremers is als adviseur betrokken bij een dergelijk initiatief. ACM bestuurslid Don wijst concreet naar de eisen voor IT-systemen. De kosten daarvan kunnen oplopen tot €40 miljoen. “Investeerders willen dat niet op tafel leggen zonder dat ze weten of er een vergunning komt. Een voorwaardelijke vergunning zou uitkomst kunnen bieden”, zegt hij.

Grenzen voor kapitaal meer openzetten

Om Europese spelers soepeler toegang te geven tot de Nederlandse bankensector, zou het toegestaan moeten zijn om met buitenlands spaargeld in Nederland krediet te verlenen. Als gevolg van de kredietcrisis werd dit kapitaalverkeer tussen landen juist beperkt. De ACM stelt dat de grenzen voor kapitaal weer meer open kunnen, als er een effectief systeem komt van Europese garantiestelling, zoals onder de bankenunie wordt opgezet. “Wanneer deze regels effectief zijn, zorgen ze er ook voor dat de grote banken hun oneigenlijke concurrentievoordeel verliezen, omdat ze niet meer gered hoeven te worden door de overheid”.

In totaal een negental aanbevelingen ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet in totaal negen aanbevelingen. Zo moet de mogelijkheid om over te stappen naar een andere bank verbeterd worden en de overstapservice meer bekend gemaakt worden bij consumenten. “Consumenten stappen weinig over met hun betaal- of spaarrekening naar een andere bank. Dit maakt het voor een toetreder moeilijk om voldoende klanten te winnen”, aldus ACM. Daarnaast vindt de ACM ook dat de duidelijkheid over hypotheekregels dient te verbeteren. Ook behoort tot de aanbevelingen van de ACM om de eisen voor de kredietunies te versoepelen. Bestuurder Don noemt als voorbeeld de veel te zware vermogenseis aan deze alternatieve verstrekkers van bedrijfskredieten. “Als kredietunies €1 miljoen tot €2 miljoen willen verstrekken, moeten ze toch €5 miljoen aan eigen vermogen aanhouden”, zegt hij. Don vindt dat minister van Financiën Dijsselbloem bij de Europese Commissie ontheffing van deze eis moet vragen. In Groot Brittannië en Ierland worden bijvoorbeeld al langer minder zware eisen gehanteerd.