Rabobank: Herstel economie NL zet voorzichtig door

16 juni 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Ondanks een terugval in het eerste kwartaal van dit jaar zal het Nederlandse BBP-volume in 2014 groeien met naar verwachting 0,5%. Hiervoor zorgen met name de aantrekkende exporten en investeringen. In 2015 zal de economische groei naar verwachting licht versnellen naar 1,5%, omdat dan de particuliere consumptie weer echt mee gaat doen. Het herstel van de Nederlandse economie heeft plaats tegen de achtergrond van een zwak groeiende mondiale economie. Daarbij vormen onder meer rentestijgingen in opkomende markten en (geo-)politieke onrust neerwaartse risico’s voor het herstel van de wereldeconomie. Dat schrijven economen van Rabobank.

1,4% krimp in eerste kwartaal 2014

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met maar liefst 1,4% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2013. “Die forse krimp is minder ernstig dan het lijkt, want vooral het gevolg van incidentele fluctuaties in autoverkopen en gasproductie. Als we deze incidentele fluctuaties buiten beschouwing laten, dan waren zowel de groei van het BBP in het vierde kwartaal van 2013 als de krimp in het eerste kwartaal van 2014 een stuk kleiner en per saldo heffen ze elkaar vrijwel op”, aldus Rabobank-econoom Leontine Treur.

Rabobank - Herstel economie zet door

Consumptie gedempt door schuldenafbouw

Dankzij de stijgende uitvoer en verbeterde economische vooruitzichten zullen de bedrijfsinvesteringen dit jaar weer groeien. Ook voor huishoudens is er goed nieuws: mede dankzij de lage inflatie neemt de koopkracht toe. Treur: “Maar doordat gezinnen hun schulden af moeten betalen en vermogen op moeten bouwen, zal de consumptie ook de komende jaren enigszins worden afgeremd. We verwachten dat de consumptieve uitgaven in 2014 nog zullen dalen, maar minder hard dan in voorgaande jaren.” De werkloosheid blijft voorlopig hoog en zal in 2014 wellicht zelfs nog iets stijgen, tot 7¼%. Pas in 2015 neemt de particuliere consumptie naar verwachting weer licht toe en daalt de werkloosheid naar 7%.”

Groei wereldeconomie blijft zwak

De groei van de mondiale economie is en blijft zwak. Dit beeld is de afgelopen maanden niet substantieel veranderd. Naar verwachting zal de groei van de wereldeconomie dit jaar per saldo licht versnellen. Rabobank-econoom Michiel Verduijn: “De opkomende wereld draagt de groei van de mondiale economie nog steeds voor het overgrote deel. Maar de groeiversnelling moet vanuit de geïndustrialiseerde wereld komen, want een aantal opkomende markten kampt met tegenwind.” Daarbij blijft politieke stabiliteit en beleid een belangrijke (risico-)factor voor economische groei in de opkomende wereld. Met name fundamenteel economisch zwakkere landen zijn nog altijd kwetsbaar voor verdere afbouw van het nog altijd zeer ruime monetaire beleid in de Westerse wereld. Verduijn: “Maar als het monetaire beleid niet op tijd wordt verkrapt, wordt de kans op zeepbellen groter. De uitdagingen voor beleidsmakers blijven dus onverminderd groot.”

ECB haalt (bijna) alles uit de kast

Onvrede met de recente lage inflatiecijfers en de (te) sterke euro waren voor de ECB Beleidsraad aanleiding om met een reeks van nieuwe beleidsmaatregelen het risico op een ‘neerwaartse’ spiraal van lagere inflatie en inflatieverwachtingen in te dammen. Verduijn: “In onze ogen is er ruimte voor een verdere verbetering van het sentiment, want het is duidelijk dat de ECB bereid is tot het gaatje te gaan. Maar dat laat onverlet dat een voortgaand economisch herstel wel steeds essentiëler wordt om de verwachtingen in te lossen die met de beleidsmaatregelen zijn gecreëerd.”