ABN AMRO: Retail sector op weg naar herstel in 2014

12 juni 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De retailsector heeft volgens ABN AMRO in het eerste kwartaal van 2014 boven verwachting gepresteerd. Door de zachte winter daalden de uitgaven aan energie en namen de bestedingen in de detailhandel in duurzame artikelen - zoals kleding en elektronica - toe. Daarnaast profiteerden doe-het-zelfzaken en tuincentra van het zachte weer.

Sterke start retail in 2014

Vorig jaar leden deze branches juist extra onder het slechte weer in het eerste kwartaal. Hierdoor liet het eerste kwartaal van 2014 in vergelijking met 2013 voor deze branches een sterke groei zien. De non-food retail als geheel heeft sowieso goed gepresteerd en toonde een volumegroei van 0,7%. Dit is de eerste groei sinds 2010, toen er ook één kwartaal groei zichtbaar was. Het is bovendien de grootste groei sinds 2008. Food-retail liet juist een volumedaling zien in het eerste kwartaal van 1,3%. Grote boosdoener was het ontbreken van de paasinkopen, die dit jaar in het tweede kwartaal vielen. Retail als geheel dook hierdoor net in de rode cijfers: het volume daalde met 0,1%, maar volgens ABN AMRO is dit nog steeds het beste kwartaalresultaat sinds 2011.

ABN AMRO - Retail

Eén procent groei in 2014

Door de goede start van 2014 heeft ABN AMRO haar jaarprognoses naar boven bijgesteld. Zij verwacht nog steeds een geleidelijke verbetering gedurende het jaar, maar de meevaller in het eerste kwartaal stuwt de cijfers over het hele jaar. Daarom zal de retail als geheel per saldo na vijf jaar van dalende volumes naar verwachting stabiliseren. ABN AMRO denkt dat vooral de non-food retail over vrijwel de gehele linie weer groei zal laten zien. Per saldo komt de groei hier uit op 1%  in 2014 en 2 procent in 2015. Food-retail zal nog een kleine daling van ongeveer 0,5% tonen in 2014, maar ook dit zal in 2015 worden omgezet in een groei van 1%.

Volumes op dieptepunt

Deze positieve vooruitzichten betekenen echter niet dat de crisis in de retail volledig achter de rug is. ABN AMRO benoemt dat de volumes zich na vijf jaren van krimp op een dieptepunt bevinden. Structurele problemen in de sector - zoals een overschot aan vloeroppervlak en een overgang naar een meer online gedreven, cross-channel consumentenbenadering - blijven uitdagingen die omzetten en marges ook in de komende jaren zullen beïnvloeden. Daarnaast zal ook de consument, die de afgelopen jaren een forse vermogensdaling voor de kiezen heeft gehad, de komende jaren voorzichtig blijven. Dit heeft tot gevolg dat de volumes voorlopig slechts mondjesmaat zullen stijgen.