Duur? Bij alternatieve financiering komt meer kijken dan het rentetarief

28 juli 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Het maakt niet uit hoe oud je bent, het gaat erom wat je met je tijd doet. De alternatieve financieringsmarkt bestaat pas 10 jaar, maar heeft in die tijd ontzettend veel bereikt. Alternatieve kredietverstrekkers zijn inmiddels verantwoordelijk voor één op de vijf kleinzakelijke leningen en dit zal alleen maar stijgen. De verwachting is dat zij in 2023 50% van non-bancair krediet verzorgen. 

Hoge bomen vangen veel wind en daarom is het geen verrassing dat de sector juist nu onder de loep genomen wordt. De mate van transparantie en rentetarieven staat ter discussie, maar er is juist nuance geboden. De non-bancaire markt moet in het voordeel blijven werken voor ondernemers die staan te trappelen om geld én de kredietverstrekkers die er ook een boterham aan willen verdienen.  

Op ieder potje past een dekseltje

Er zijn de afgelopen jaren zo veel aanbieders van alternatieve financieringsvormen bijgekomen met een rijke sortering producten. Aanbieders zijn vaak gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep (zoals lichte industrie) of vorm van financiering (zoals crowdfunding). En ja, daar zitten ook producten bij met een hoger rentetarief, bijvoorbeeld als een ondernemer een hoger risicoprofiel heeft.

Ondernemers hebben de afgelopen tien jaar veel meer financiële keus gekregen. Of een financieel product geschikt is, hangt volledig af van de unieke omstandigheden van de ondernemer, zijn/haar risicoprofiel en het financieringsdoel.

Simon Cureton is CEO van Funding Options

Toezichthouders doen er goed aan om deze keus te erkennen en voorzichtig te zijn met het labelen van non-bancaire financieringsproducten als ‘goed’ of ‘fout’.

Neem een kortetermijnlening dat vaak als duur krediet wordt gezien. In mijn ogen is dit niet gerechtvaardigd. Ja, het rentetarief ligt meestal hoger, omdat de kredietverstrekker zich hiermee indekt tegen het extra risico dat met deze vorm van financiering gepaard gaat. Dat geldt voor zowel een alternatieve kredietverstrekkers als de huisbank.

Als toezichthouders zich té hard opstellen tegen duurdere financieringsproducten kan dat tevens averechts werken. Soms heeft een ondernemer op korte termijn geld nodig om bijvoorbeeld extra voorraad in te kopen tegen een gunstige prijs of een nieuwe opdracht voor te financieren. De groei en het dagelijkse reilen en zeilen van de onderneming kunnen in het nauw worden gebracht als de beschikbaarheid van kortetermijnfinancieringsproducten aan banden wordt gelegd.

Hier moet wel bij gezegd worden dat de kans op kortetermjinkrediet vrijwel nihil is als de onderneming structurele problemen heeft waarvoor niet direct een oplossing is. 

Het rentetarief zegt niet alles

Beleidsmakers en toezichthouders moeten absoluut kijken naar rentetarieven. Met name woekeraars die buitensporige rentetarieven in rekening brengen, moeten aangepakt worden.

Enkel het rentetarief zegt niet zo veel. Het aflossingsgedrag van zakelijke klanten geeft veel beter aan of een financieringsproduct goed past.

Een bijkomend voordeel van de groeiende alternatieve financieringsmarkt is dat er inmiddels veel (geanonimiseerde) data beschikbaar is, waaronder het aflossingsgedrag van klanten. Zo hebben non-bancaire kredietverstrekkers goed inzicht in het percentage van de ondernemers dat iedere maand netjes het verschuldigde bedrag terugbetaalt.

Kredietverstrekkers beoordelen iedere aanvraag op risico. Hoog rentetarief of niet, ze zullen een lening alleen toezeggen aan klanten die voldoen aan de geldende eisen en wanbetalers vermijden als de pest. ‘Goede’ klanten zijn daadwerkelijk geholpen met kleinzakelijk krediet en lossen netjes op tijd af, zodat de kredietverstrekker zijn geld ook terugverdient.

Regulering gaat hand in hand met advies 

Ondanks de rooskleurige voorspellingen is het merendeel van het mkb nog onvoldoende bekend met veel alternatieve financieringsvormen. Teveel regulering kan de groei van de non-bancaire financieringsmarkt belemmeren. Dan komen ondernemers ook van een koude kermis thuis.

Om het economisch herstel na corona waar te maken, zijn ondernemers juist gebaat bij een ruime keus aan financiële mogelijkheden. En meer geld om hun groeiplannen waar te maken.

Beleidsmakers en toezichthouders spreken regelmatig met alternatieve financiers, maar wij roepen hen ook op om de dialoog aan te gaan met marktplaatsen. Zeker nu er geluiden opgaan om een Nederlandse variant van de British Business Bank op te zetten. Marktplaatsen zoals Funding Options beschikken over grote hoeveelheden data en inzichten die de hele alternatieve financieringsmarkt beslaan: hoe het financieringsrisico bepaald wordt, hoe ondernemers gematcht worden met passende financieringen en in hoeverre zij hun betalingsverplichtingen nakomen.

De alternatieve financieringsmarkt zal blijven groeien. Hoe hard? Dat hangt van de toezichthouders en of zij de rol van ‘enabler’ innemen of niet. 

Een artikel van Simon Cureton, CEO van Funding Options.