AZL kiest voor Pension & Wealth systeem van Topicus

21 juni 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In een recent interview met Pensioen Pro vertelde AZL-CEO Monique Sueters waarom AZL voor het Pension & Wealth systeem van Topicus heeft gekozen. “Wij zijn klaar voor de eisen van het nieuwe stelsel, dat kan niet iedereen zeggen.”

Met het nieuwe stelsel doelt Sueters op de nieuwe Pensioenwet, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking zal treden. Simpel gezegd, verandert met de wet het pensioenstelsel mee met de veranderde samenleving. En dat is nodig ook. Nederlanders worden steeds ouder en werknemers blijven niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Onder andere De Nederlandsche Bank heeft het kabinet en de sociale partners over het nieuwe pensioenstelsel geadviseerd.

Volgens Sueters is de dynamiek in de pensioensector groot door alle veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. “De transitie naar een nieuw pensioenstelsel betekent dat pensioenfondsen belangrijke keuzes te maken hebben over hun toekomst. Daarnaast is heldere communicatie naar en ondersteuning van werkgevers en deelnemers van groot belang.”

AZL kiest voor Pension & Wealth systeem van Topicus

Topicus

“We hebben geïnvesteerd in digitalisering en systeemvernieuwing om de bediening van werkgevers en deelnemers te verbeteren en efficiency te verhogen”, legt Sueters uit. “Ook om klaar te zijn voor de eisen die het nieuwe pensioenakkoord aan de markt stelt.”

“We hebben daarbij gekozen voor het systeem Pension & Wealth van IT-bedrijf Topicus. Dat implementeren we dit jaar.” Met de toevoeging van een ‘unit-linked- administratie’ aan het pensioenlandschap, kan AZL de nieuwe premieregelingen van het nieuwe pensioenakkoord in zijn systemen onderbrengen. “Dit alles zorgt voor een stevige uitgangspositie voor de toekomst”, stelt Sueters.

1,5 miljoen deelnemers

Sueters is sinds maart van dit jaar de nieuwe CEO van AZL. De pensioenuitvoerder adviseert over en verzorgt de administratie, de bestuursadvisering en het actuarieel en communicatieadvies van tientallen pensioenfondsen, met in totaal bijna 1,5 miljoen deelnemers. De afgelopen vier jaar was Sueters Directeur Hypotheken en Consumptief Krediet bij NN Bank en eerder vervulde ze meerdere functies bij ING, waaronder als Directeur Productmanagement, Marketing en Communicatie.

In het interview met Pensioen Pro laat ze verder weten dat AZL en het ING-pensioenfonds hebben samengewerkt aan een pensioenplanner en legt ze uit wat de plek van AZL binnen Nationale Nederlanden is. 

Lees ook: Onderzoek naar SFDR implementatie onder pensioenfondsen