Taxatie-brancheorganisaties introduceren 'Bureauwaardering'

21 juni 2021 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Op 1 juli 2021 treedt het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte in werking. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Vastgoedpro en VBO lichten toe wat er precies verandert.

De brancheorganisaties stellen de afgelopen jaren meermalen te hebben gediscussieerd met toezichthouders en andere belanghebbenden omtrent taxaties. “Een veel gehoorde klacht was dat taxatierapporten beter moesten worden en de kwaliteit van taxateurs verbeterd moest worden middels (nog) betere scholing.”

Naar aanleiding van dergelijke klachten treedt per 1 juli a.s. het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte in werking, dat in samenspraak met de brancheorganisaties, de Nationale Hypotheek Garantie, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de banken is ontwikkeld.
Taxatie-brancheorganisaties introduceren ‘Bureauwaardering’

Om te voldoen aan alle eisen die het nieuwe rapport met zich meebrengt, hebben taxateurs een ‘intensief’ opleidingstraject moeten doorlopen en opnieuw examen moeten afleggen. Volgens de partijen heeft dit geleid tot een “stevige kwaliteitsverbetering” op het product en op de kennis en kunde van de taxateur.

De Bureauwaardering

Volgens de EBA-richtlijnen mogen banken per 1 juli niet meer enkel gebruik maken van een modelwaarderapport om een financiering te verstrekken. Er mag nog wel gebruik worden gemaakt van een modelwaarderapport, maar daar moet nog wel door een taxateur naar gekeken worden. Een dergelijke ‘Bureauwaardering’ moet worden opgesteld in overeenstemming met NRVT-reglementen, de European Valuation Standards en moet tot slot voldoen aan de EBA-richtlijnen.

“De brancheorganisaties hebben in samenwerking met het NRVT een model Bureauwaardering ontwikkeld dat voldoet aan die standaarden en reglementen”, schrijven de partijen. “De banken willen graag snelheid in dit product en om die reden is er afgezien van een inwendige inspectie van de woning. Het is een echte bureauwaardering waarbij er wel onderzoek wordt gedaan naar de grootste risico’s bij het object.”

Het model Bureauwaardering gaat volgens de brancheorganisaties naast het model Taxatierapport Woonruimte bestaan en is geen vervanging. “Een taxatie met een fysiek inspectie blijft de norm, maar als een bureauwaardering volstaat hoeft het Taxatierapport Woonruimte niet op te worden gesteld.” De Bureauwaardering is sneller en dus goedkoper. Waar een taxateur nu gemiddeld 5 tot 6 uur bezig is met één taxatie, is de globale inschatting dat dit met een Bureauwaardering ingekort kan worden tot 1 á 2 per taxatie.

Deze tijdswinst is te verklaren omdat bij Bureauwaardering vrijwel al het recherchewerk door de procesbegeleider al richting de taxateur is gestuurd, inclusief twee modelwaarden. “De taxateur moet daar enkele zaken aan toevoegen en vervolgens doorrekenen wat de marktwaarde zal moeten zijn.”

Niet voor elk ‘object’ van toepassing

Overigens leent niet ieder object zich voor een Bureauwaardering. Hoe specifieker en unieker het object, hoe groter de kans dat een model Taxatierapport Woonruimte noodzakelijk is. “Bijvoorbeeld van appartementen is niet direct duidelijk wat de financiële stand van zaken is bij de VvE’s. Inmiddels wordt er gewerkt aan een database met die gegevens, zodat op termijn ook appartementen eventueel gewaardeerd kunnen worden middels een bureauwaardering.”

Volgens de brancheorganisatie is het vooral van belang dat de lokale kennis van de taxateur gebruikt wordt bij de Bureauwaardering, zodat de statistische modelwaarde zo goed mogelijk beoordeeld kan worden. De Bureauwaardering kan alleen worden gebruikt voor het verkrijgen of aanpassen van een hypothecaire financiering, waarbij de Loan-to-Value niet hoger is dan 90%.