Rabobank roept op tot uitbreiding takenpakket van minister van Economische Zaken

31 mei 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In het kader van een positieve ontwikkeling van de welvaart stelt Rabobank voor om het takenpakket van de minister van Economische Zaken uit te breiden met een nieuwe portefeuille: ‘Brede Welvaart'.

Het advies tot deze oproep vloeit voort uit veertien regionale dialogen met in totaal 5.000 deelnemers die Rabobank dit voorjaar organiseerde. De bank heeft de conclusies uit deze dialogen gebundeld in het zogeheten ‘Coöperatief Convenant’. Dit kan worden gezien als een agenda voor de toekomst van Nederland.

Het convenant laat onder meer zien dat er de afgelopen jaren een ‘nieuwe geografie van welvaart’ is ontstaan in Nederland. Er is een verschil tussen succesvolle regio’s met een (hoge) brede welvaart en gebieden met een lagere welvaart. Vandaar het pleidooi voor een meer ‘menselijke maat’ in het overheidsbeleid voor regio’s in al hun diversiteit, van regio’s die achterblijven tot regio’s die sterk in welvaart zijn gegroeid.

Rabobank roept op tot uitbreiding takenpakket van minister van Economische Zaken

Die menselijke maat moet zorgen voor meer balans tussen economische groei, natuurwaarden en een inclusieve samenleving. Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank, licht toe: “Den Haag zal veel beter en specifieker moeten kijken naar de vraagstukken die per regio spelen om alle mensen in elke regio perspectief en verbeterde welvaart te kunnen geven.”

Maatwerk

Uit het convenant blijkt verder dat er veel behoefte is aan kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt in de regio’s. Buiten de Randstad hebben veel bedrijven moeite om geschikte medewerkers te vinden. Het geringe aanbod van betaalbare en aantrekkelijke woningen lijkt daarbij een grote rol te spelen. Regio’s worden daardoor onaantrekkelijk om te vestigen, zowel voor bedrijven als voor mensen.

Volgens Rabobank zou de keuze voor ‘Brede Welvaart’ niet alleen op landelijk overheidsniveau moeten worden doorgevoerd, maar ook op provinciaal en lokaal vlak. Draijer: “Op die manier gaat het overheidsbeleid beter aansluiten bij de verschillen tussen de regio’s in Nederland.” Volgens hem gaat Rabobank zelf ook met de uitkomsten van de dialogen aan de slag. “We gebruiken het Coöperatief Convenant als input om per regio in Nederland onze investeringen te laten aansluiten bij de opgaven om de brede welvaart te verbeteren.” Hij besluit: “Maatwerk dus.”

Lees ook: Rabobank ontwaart scheurtjes in brede welvaart door corona