Gezamenlijke proef terugkeer geldautomaten in dorpen

26 mei 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

Om geldautomaten in de minder dichtbevolkte gebieden, zoals in kleine dorpen, te behouden dan wel terug te laten keren, willen banken een proef starten waarin onderling afspraken worden gemaakt over de spreiding en kosten van de geldautomaten in Nederland. Voor deze proef is echter nog wel toestemming nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Verdwijnen van geldautomaten in dorpen

Het is een trend die al enige tijd gaande is. Door de razendsnelle opkomst van mobiel bankieren en doordat pinbetalingen steeds meer de functie van contant geld overnemen wordt ‘geld uit de muur trekken’ steeds minder gangbaar. Daarnaast stijgen de kosten voor het exploiteren van een geldautomaat, mede doordat steeds strengere beveiligingseisen worden gesteld aan de locaties waar de geldautomaten staan. Gevolg is dat geldautomaten met name in dorpskernen verdwijnen.

Geldautomaten in dorpen

Uit onderzoek van het Maatschappelijk Overleg Betaalverkeer (MOB) blijkt dat het percentage Nederlanders met een geldautomaat in een straal van vijf kilometer van hun woning is gedaald van 99,65 naar 99,59. Het CDA riep het kabinet eerder deze week op om er bij banken op aan te dringen om geldautomaten niet langer uit dunbevolkte gebieden te verwijderen.

RegioBank startte in 2013 al proef

RegioBank startte als enige Nederlandse bank vorig jaar een proef om de geldautomaten in dorpen weer te laten terugkeren. De bank wil de geldautomaten niet alléén gaan exploiteren, maar zij doet dat samen met gemeenten of winkeliersverenigingen. Het is daarbij mogelijk dat reclameboodschappen op de geldautomaten worden getoond. Het is de bedoeling dat de geldautomaten worden geplaatst in bijvoorbeeld een buurtsupermarkt of een buurthuis met zo lang mogelijke openingstijden.

Lees meer over de geldautomaat van de toekomst.