NII investeert miljarden in MKB investeringsprojecten

23 mei 2014 Banken.nl

Dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars zijn bereid om miljarden euro’s te investeren in de Nederlandse economie door mee te doen aan de Nationale Investeringsinstelling (NII). Oud-bankier Jan van Rutte maakte bekend dat ABP, APG, PFZW, PGGM, PME, PMT, MN, Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en SNS Reaal zullen deelnemen. Gezamenlijk gaan zij de Nationale Investeringsinstelling (NII) oprichten die investeringsprojecten voor onder meer MKB, duurzame energie en infrastructuur- en milieuprojecten meer geschikt zal maken als belegging.

Vraag en vermogen bij elkaar brengen

De investeringsinstelling gaat zelf geen leningen verstrekken. Leningen worden door de NII verhandelbaar gemaakt zodat er in geïnvesteerd kan worden. “De NNI kan vraag en vermogen bij elkaar brengen en de noodzakelijke investeringen in de Nederlandse economie een duw in de goede richting geven”, zegt Henk Kamp minister van Economische Zaken. De institutionele beleggers (pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars) hebben een totaalvermogen van €1.400 miljard ter beschikking. Een groot deel daarvan willen ze nu beleggen in de Nederlandse economie.

Belemmeringen wegnemen bij rendabele projecten

Kwartiermaker Jan van Rutte bereidde de afgelopen maanden de komst en koers van de NNI voor. Hij wil dat de NNI belemmeringen wegneemt bij projecten die wel rendabel zijn maar niet echt geschikt als belegging omdat ze te klein zijn of risico’s en rendement onvoldoende duidelijk zijn. Vooral het MKB moet kunnen profiteren van de oprichting van de NII, omdat de kapitaalverschaffing aan deze groep door de institutionele beleggers de laatste jaren achter bleef, zo bleek eerder uit de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Institutionele beleggers steken geld in MKB

Kapitaalverschaffing aan MKB moet verbeteren

“Ondermeer de Nederlandse pensioenfondsen hebben extreem weinig belegd in participatie-maatschappijen, terwijl daar toch goede kansen op rendement liggen”, aldus NVP. “Pensioenfondsen droegen voor 6% bij aan het geworven kapitaal in 2013, voor banken was dat zelfs maar 3%”. Ook minister van Economische Zaken Henk Kamp vindt dat de kapitaalverschaffing aan het MKB moet verbeteren. “ Vooral het MKB heeft financieringsproblemen. Als zij niet de kans krijgen om te kunnen groeien hebben we een probleem. Dit is in het belang van ons allemaal”, zegt Kamp.

Bijdrage aan positie kwetsbare groep groeibedrijven

NII kan een belangrijke bijdrage leveren aan financiering  van de kwetsbare groep groeibedrijven, die geld nodig hebben om te kunnen groeien. Daarvoor werd begin dit jaar al het Dutch Venture Initiative (DVI) opgericht, een fonds van de Nederlandse staat en de Europese Unie van €150 miljoen . Dit fonds is echter aan het einde van dit jaar op. Volgens NVP is er meer geld nodig. “We verwachten dat het NII uitkomst gaat bieden”, zegt NVP. “Het MKB komt nu eindelijk op het netvlies van pensioenfondsen en verzekeraars”.

Concrete toestroom van NII naar MKB nog onbekend

Momenteel zijn er alleen flink wat miljarden euro toegezegd voor het NII als geheel. Welk deel er voor het MKB is gereserveerd is nog niet duidelijk.

Gerelateerde berichten
MKB NL wil snel Nederlandse Investeringsinstelling
Ex CFO ABN Jan van Rutte zet Investeringsinstelling op

Nieuws

×