Nieuw bestuur voor netwerkplatform Holland FinTech

11 februari 2021 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Holland FinTech heeft begin deze maand, tijdens de jaarlijkse ledentop van 2021, een nieuw bestuur geïnstalleerd met vertegenwoordigers, leiders en experts uit het fintech domein.

Met deze stap wil het Fintechplatform en -ecosysteem een sterker verbonden netwerk realiseren. Dit stelt Holland FinTech in staat om duidelijkere stem te laten horen richting stakeholders en de samenleving. Tegelijkertijd ziet Holland FinTech het als een uitdaging om te laten zien hoe financiële innovatie kan bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, zoals sociale ongelijkheid, de noodzaak voor een duurzame economie en een gezond klimaat in de breedste zin van het woord.

Gerespecteerd netwerk

Holland FinTech werd opgericht in 2014 om de veranderingen teweeggebracht door de opkomst van financiële technologie (‘fintech’) te laten doorwerken in de financiële wereld. Het platform is gegroeid tot een gerespecteerd netwerk waar ongeveer 400 innovatieve bedrijven lid van zijn. Deze bedrijven variëren van startups tot gerenommeerde financiële instituten, met daarnaast een scala aan technologie- en service providers die nauw verbonden zijn aan het financiële ecosysteem.

Nieuw bestuur voor netwerkplatform Holland FinTech

Door de jaren heen hebben zowel gevestigde bedrijven als beginnende bedrijven hun stempel gezet op financiële innovatie. Door samen te werken en te concurreren maken ze het leven gemakkelijker en goedkoper voor klanten op alle gebieden. Holland FinTech heeft bijgedragen aan het ondersteunen van startups bij hun eerste stappen, door ze in contact te brengen met investeerders, talenten, potentiële partners en klanten.

Ook voor de meer gevorderde spelers op dit terrein is Holland FinTech belangrijk op het gebied van kennis delen, het vinden van nieuwe technologieproviders en het leren omgaan met het gebruik van de voordelen van digitalisering en samenwerking met innovatieve bedrijven in de financiële wereld.

Noodzaak voor sterk bestuur

Holland FinTech vindt een sterke interne en externe vertegenwoordiging noodzakelijk om haar bijdrage aan het vormen van de toekomst binnen het digital finance domein te optimaliseren. De diversiteit van het netwerk is erg groot en dat vraagt om een grotere bestuurlijke vertegenwoordiging binnen het  fintech ecosysteem, aldus Holland FinTech.

Daarbuiten is in het bijzonder de noodzaak tot beter onderwijs en bewustwording aangaande kansen en risico’s van digital finance belangrijk. De transitie naar een formele vereniging met een algemene vergadering als het hoogste orgaan en daarnaast een ledenraad, zorgt voor het beste bestuur om een “sterk ecosysteem” binnen de fintech te realiseren. Ook verschillende werkgroepen en commissies zullen verdere betrokkenheid van leden stimuleren zodat de maatschappij maximaal zal kunnen profiteren van de ontwikkelingen binnen ‘digital finance’.

Bestuur Holland FinTech 2.0

De oprichter van Holland FinTech, Don Ginsel, zal deel uitmaken van het executive team. Hij zal daarbij ondersteund worden door het huidige team bij Holland FinTech, zodat continuïteit van het programma is gewaarborgd. De Non-executive Board zal de samenwerking met de leden en andere belanghebbenden versterken en zal worden voorgezeten door Douwe Lycklama, founding partner bij Innopay, als President of the Board.

Deze raad zal verder bestaan uit: Andre Moen, Founder & CEO bij Intersolve; Angelique Schouten, Executive Board bij Ophen; Fleur Dujardin, CEO bij Inshared; Harrie Vollaard, Managing Director bij Rabo Frontier Ventures; Hessel Kuik, Founder & CEO bij Bizcuit Group: en Marcel Prins, COO bij APG.