Nederland heeft baat bij een cryptovriendelijk klimaat

02 februari 2021 Banken.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

Cryptocurrencies beginnen een steeds grotere rol te spelen in het financiële systeem. Wil Nederland voorop lopen in een markt die volgens velen het financiële landschap kan opschudden, dan is een cryptovriendelijk klimaat van essentieel belang. Arthur Stolk en Dina-Perla Portnaar over de kansen en uitdagingen.

Overheden en regelgevende instituten spelen steeds meer in op de opkomst van crypto-markten door onder meer wet- en regelgeving te versoepelen en producten of fondsen voor de cryptocurrency-markten goed te keuren. Voorbeelden zijn er te over. Grayscale werd door de FINRA goedgekeurd om de Grayscale Digital Large Cap-fonds (GDLCF) publiekelijk te maken op de over-the-counter (OTC)-markten.

Hetzelfde instituut keurde ook tZERO als dochteronderneming goed. Een ander bedrijf en een door Circle ondersteunde startup, namelijk Seedinvest, ontving ook FINRA-goedkeuring voor hun alternatieve handelssysteem. Dat systeem maakt het mogelijk om ICO-tokens aan te bieden die als effecten verkocht kunnen worden.

Texture Capital, een institutionele marktplaats voor particulier kapitaal, heeft ook toestemming gekregen om activiteiten te gaan ontplooien als digitale effectenmakelaar. Ook heeft Texture Capital de goedkeuring gekregen om een alternatief handelssysteem te exploiteren.

Worldwide Spending on Blockchain Solutions, 2016 to 2020, by region

Aan de andere kant van de oceaan werkt China hard aan een CBDC-implementatie en aan de lancering van pilots in grote technische steden. Wat betreft de implementatie van blockchain-technologie in de financiële sector: de tweede, grootste bank van China, namelijk Construction Bank, heeft onlangs $3 miljard aan obligaties op de blockchain aangeboden.

Vanzelfsprekend kijken de Verenigde Staten en China niet zomaar toe en wachten ze niet passief totdat ze omvergeblazen worden door de nieuwe technologieën.

Rapport van de Nederlandse Vereniging van Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft recentelijk een rapport uitgebracht over de Nederlandse kijk op crypto-activa. De belangrijkste punten uit dat rapport zijn dat de NVB de voordelen van de blockchain-technologie in verschillende industrieën onderschrijft, met name in de financiële sector. De vereniging wijst er terecht op dat blockchain-technologie een belangrijke motor kan zijn voor innovatieve, digitale financiering. Dit omdat het meer efficiëntie mogelijk maakt in de verschillende stadia van de kapitaalmarkten en kan leiden tot meer financiële inclusie.

Kernpunten op een rij

De NVB ondersteunt de huidige initiatieven van de Europese Commissie:

  • Een ​​meer gedetailleerde taxonomie met betrekking tot de classificatie van crypto-activa.
  • De wijziging van bestaande wet- en regelgeving met de nodige aanpassingen, om innovatie te stimuleren en een gelijk speelveld te bevorderen.
  • De toepassing van activiteiten gebaseerd op technologische-agnostische wet- en regelgeving.
  • Duidelijkheid over hoe bestaande regels van toepassing zullen zijn op cryptovaluta.

De initiatieven van de Europese Commissie zouden een cryptovriendelijk klimaat kunnen creëren, waarmee innovatie binnen de EU bevorderd zou kunnen worden.

De Nederlandse Vereniging van Banken wil echter nog een stap verder gaan. Ze willen een leidende positie innemen in de ontwikkeling van het Europese raamwerk voor crypto-activa. De volgende aanbevelingen zijn in de nabije toekomst op nationaal niveau van groot belang:

  • De Nederlandse toezichthouders moeten snel een internationale taxonomie en regels met betrekking tot crypto-activa implementeren, om een ​​gelijk speelveld en optimalisatie te behouden voor een goede (inter-)nationale bedrijfsontwikkeling.
  • Neem een ​​leidende positie in met een Nederlandse strategie op crypto-activa.
  • Stimuleer samenwerking tussen regelgevende en toezichthoudende autoriteiten, de financiële sector en de crypto-industrie, om samen te werken aan een juridisch en innovatief kader als onderdeel van de algehele Nederlandse fintech-strategie.
  • Verminder de belemmeringen zodat de Nederlandse banken hun klanten beheer en virtuele activadiensten aan kunnen bieden. Zo wordt een gecontroleerde acceptatie van het gebruik van crypto-activa mogelijk en worden tegelijkertijd de juiste zorgplicht, KYC / AML en andere wettelijke vereisten aangeboden.

Performance of EU Member Stages innovation systems

Nederland als innovatieleider

Op het European Innovation Scoreboard, gemeten door de Europese Commissie, staat Nederland op de vierde plaats, vlak na Zweden, Finland en Denemarken. Daarmee kan Nederland worden gezien als innovatieleider. Als we echter wereldwijd naar de economische output van elk land kijken, komt Nederland als beste uit de bus en met een aanzienlijke marge: Nederland – $902 miljard, Denemarken – $347 miljard, Finland – $269 miljard en Zweden – $528 miljard.

Het is in het belang van Nederland om het voortouw te nemen, om zichzelf als koploper op het gebied van innovatie veilig te stellen, zodat Nederland de uitkomst kan beïnvloeden.

Behoefte aan CBDC’s wordt erkend

Het rapport van de Nederlandse Vereniging van Banken raakt ook aan de onderwerpen Central Bank Digital Currency (CBDC) en Markets in Crypto Assets (MiCA). De behoefte aan CBDC’s wordt erkend. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd te willen experimenteren met een retail CBDC-back in april 2021. DNB erkent echter dat CBDC's zeer specifieke kenmerken hebben. Daarom koos de NVB ervoor om het in het rapport uit te sluiten.

Rondom het nieuwe reguleringsvoorstel voor Markt in Crypto-activa constateert de NVB dat MiCA een brede reikwijdte tracht na te streven. Maar vanwege de brede reikwijdte is er nog veel onzekerheid over hoe dit in de praktijk zal worden geïmplementeerd, gelet op andere EU-financiële wet- en regelgeving als crypto-activa zouden kwalificeren als financiële instrumenten onder MiFID II.

Niet achterop raken bij andere landen

De sectie met de belangrijkste aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging van Banken begon met de woorden:

“Landen zoals Engeland, Amerika, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland hebben de strategische waarde van crypto-activa voor hun (toekomstige) economie erkend en zijn actief bezig met het ontwerp van de regelgevingskader om crypto-innovatie te leiden en mogelijk te maken. Gezien het potentieel van crypto-activa, verwelkomt de Nederlandse Vereniging van Banken initiatieven om innovatie op zowel nationaal als Europees niveau te promoten en te stimuleren.” 

Current global performance

We maken hieruit op dat het de bedoeling is dat Nederland niet achterop raakt bij andere landen bij de promotie van innovatie. Op mondiaal niveau heeft de EU een voorsprong op de prestaties in de Verenigde Staten, China en Rusland. Wil de EU een voorsprong houden, dan zou ieder lidstaat of de EU zelf, een actievere aanpak moeten hanteren bij de bevordering van innovatie.

Dit is één van de redenen waarom de Nederlandse Vereniging van Banken zich hard maakt voor de voorrangspositie van Nederland bij de ontwikkeling van een Europees raamwerk. Zoals gezegd, werken de Verenigde Staten en China momenteel er hard aan om werkende en praktische oplossingen te implementeren, zodat de ‘first mover’ zoals Bitcoin, meer kansen heeft om de weg van de toekomst te dicteren.

Crypto-beheerdiensten en goedkeuring van alternatieve handelssystemen

Het is duidelijk dat blockchain-technologie blijvend is. De gevestigde exploitanten maken al de weg vrij voor de nieuwkomer. Met de goedkeuring van SEC en FINRA voor banken om hun klanten te bedienen met crypto-beheerdiensten en goedkeuring van alternatieve handelssystemen. Het is slechts een kwestie van tijd dat blockchain-technologie wordt opgenomen in de oude, financiële infrastructuren, met de kans dat deze volledig wordt overgenomen.

Landen zoals China, Amerika en de lidstaten van de EU zijn al aan het opwarmen voor het idee van crypto-activa. Ze keuren pilots goed en voeren die uit om de bruikbaarheid ervan te testen.

Niemand wil achterblijven en vasthouden aan de infrastructuur die door andere landen is ontwikkeld. Dat is de reden waarom centrale banken, landen en organisaties die op zoek zijn naar innovatie, blijven hameren op de aanscherping van bestaande wet- en regelgeving en op toetreding laagdrempelig maken voor cryptogerelateerde bedrijven en initiatieven.

Over de auteurs: Arthur Stolk is Managing Director van Icoinic Capital, Dina-Perla Portnaar is PR-expert.