DNB: Banken zien toenemende vraag naar hypotheken

21 mei 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

Nederlandse banken ervaren voor het eerst in bijna acht jaar een stijgende vraag naar hypotheken. En door de betere vooruitzichten op de woningmarkt verwachten de banken voor het tweede kwartaal een verdere opleving van deze vraag. Dat meldt De Nederlandsche Bank op basis van de driemaandelijkse Bank Lending Survey van de ECB. Banken ervaren deze groei ondanks dat de concurrentie van nieuwe toetreders en niet-banken op de Nederlandse hypotheekmarkt toeneemt.

Toename van de hypotheekvraag

Uit de ECB Bank Lending Survey blijkt dat volgens de Nederlandse banken de vraag naar woninghypotheken in het eerste kwartaal van 2014 gestegen. Vooral het betere vooruitzicht op de woningmarkt werd genoemd als factor voor de geconstateerde toename van de hypotheekvraag. Daarnaast blijkt uit het ECB onderzoek dat Nederlandse banken niet van plan zijn om hun acceptatiecriteria voor woning­hypotheken aan te scherpen dan wel te versoepelen.

DNB - Groeiende vraag naar hypotheken

Nederlandse hypotheekmarkt in trek

Banken ervaren deze groei ondanks dat de concurrentie van nieuwe toetreders en niet-banken op de Nederlandse hypotheekmarkt toeneemt. De afgelopen jaren maakten vooral de grote banken de dienst uit op de Nederlandse hypotheekmarkt. Sinds de crisis zijn banken terughoudender in het verstrekken van hypotheken, omdat ze aan strengere kapitaaleisen moeten voldoen. Nieuwe aanbieders, niet-banken hoeven zich niet naar die regels te voegen. De toetreding van nieuwe aanbieders op de Nederlandse hypotheekmarkt en steeds actievere verzekeraars leveren meer concurrentie op en lagere hypotheekmarges. Daarnaast stoppen ook pensioenfondsen hun geld vaker in de hypotheekmarkt.