ING verwacht daling aantal nieuwbouwwoningen in 2021

04 januari 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2021 zal dalen. Dat zou het tweede jaar op rij betekenen dat het aantal huizen in deze categorie krimpt, waar velen roepen dat er juist veel meer nieuwe huizen gebouwd zouden moeten worden. Dreigende onzekerheid over de economische situatie maakt dat de vraag vermoedelijk wat terugvalt, waardoor ontwikkelaars op hun beurt ook weer wat terughoudender worden. 

In 2020 werden net geen 70.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat aantal lag een jaar eerder juist net boven die grens. In het zojuist gestarte jaar 2021 gaat dat aantal verder dalen tot ongeveer 65.000, aldus de prognoses van economen van ING. Wel plaatsen zij de kanttekening dat vanwege de bijzonder onzekere situatie de onzekerheidsmarges groter zijn dan gebruikelijk. 

Het nieuws van minder nieuwbouwwoningen komt in een tijd waarin vaak geijverd wordt voor juist een toename van het aantal nieuw opgeleverde woningen. Dit om de druk op de woningmarkt iets te verlichten en vooral starters wat meer mogelijkheden te geven. Ook vanuit de politiek en vanuit brancheorganisaties voor de bouw gaan regelmatig stemmen op om het aantal bouwlocaties fors op te schroeven. Beide hebben natuurlijk zo hun eigen belangen, de eerste om stemmen te winnen en de tweede om extra omzet te draaien. 

Hoe dan ook, in 2021 gaat het dus juist de andere kant op. Dat heeft voor een deel te maken met een daling van het aantal bouwvergunningen in 2019 als gevolg van de stikstofproblematiek, die door Covid-19 resoluut naar de achtergrond verbannen is. In 2020 nam het aantal vergunningen weer toe, maar dat is volgens ING niet voldoende om de terugloop te compenseren. Er zit namelijk gemiddeld anderhalf jaar tussen het afgeven van een bouwvergunning en het opleveren van een woning. 

En natuurlijk spreekt ook Covid-19 weer een woordje mee in deze ontwikkeling. De coronacrisis heeft gezorgd voor een toename van economische onzekerheid, al was dat afgelopen jaar nog niet terug te zien op de woning- en hypotheekmarkt. Die schreef namelijk nieuwe records.  

Echter, oplopende werkloosheid en toenemende onzekerheid zorgen er volgens ING vaak voor dat de vraag naar nieuwbouw afneemt. Dat heeft mede te maken met het feit dat er vaak zomaar een jaar overheen kan gaan tussen het tekenen van een contract en het ontvangen van de sleutel. In de tussentijd moet het oude huis aangehouden worden, wat weer risico’s met zich meebrengt met betrekking tot de verkoopwaarde. Daarmee is de kettingreactie nog niet klaar, want minder vraag naar nieuwbouwhuizen leidt doorgaans ook tot terughoudendheid bij projectontwikkelaars.