Rabobank gaat certificaathouders definitief uitkeren in… certificaten

30 november 2020 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Certificaathouders van Rabobank hebben dit jaar nog geen geldelijke uitkering ontvangen. De coöperatieve bank ging mee in het advies van de ECB om gedurende de coronacrisis geen dividend uit te betalen. Dat leidde bij bepaalde groepen certificaathouders tot commotie. Rabobank komt hen tegemoet met een uitkering in nieuwe certificaten, die per exemplaar omgerekend een waarde hebben van €1,625, met een nominale waarde van €25.

Al vrij snel na het besluit van Rabobank om op verzoek van de ECB voorlopig geen dividend meer uit te keren roerden groepen Rabo Certificaathouders zich. Volgens vertegenwoordigers van deze groepen vormden de uitkeringen voor velen een vast en onmisbaar onderdeel van hun inkomen of hun pensioen. De certificaathouders kregen mede een gezicht in de vorm van oud-wielrenner Gert-Jan Theunisse, die aangaf boos te zijn op Rabobank. 

De klacht van certificaathouders zat hem erin dat zij vonden dat certificaten eigenlijk niet onder het dividendbesluit hoorden te vallen, omdat zij meer het karakter hadden van obligaties dan van aandelen. Rabobank stelde daartegenover dat de certificaten behoren tot de zogeheten eigenvermogeninstrumenten, exact waar het verzoek van de ECB betrekking op had. 

De dividenduitkeringen werden dus niet hervat, maar Rabobank komt wel met een tussenoplossing. Certificaathouders krijgen compensatie in de vorm van nieuwe certificaten. Deze worden vanaf 9 december uitgekeerd, zo meldt Rabobank. De alternatieve constructie is opgezet in nauw overleg met de ECB.