Norbert Siegers leidt managementteam Transactie Monitoring Nederland (TMNL)

02 november 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Norbert Siegers wordt de CEO van Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een collectief van vijf Nederlandse banken in de strijd tegen witwassen. Hij voert per 1 november de leiding over een nieuw managementteam dat verder bestaat uit Eline Koster (Rabobank), Lars Roodenburg (ING) en Lucian Baghiuc (ING).

Samenwerking is één van de mogelijke sleutels in een meer succesvolle aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Nu is het nog zo dat een persoon of onderneming die bij de ene bank geweigerd wordt of de wacht aangezegd is, vaak zonder veel moeite elders opnieuw een rekening opent. Dit is uitermate frustrerend. Informatiedeling is echter aan strenge voorwaarden gebonden, wat eens te meer de moeilijke verhouding tussen privacy en veiligheid illustreert.

Het komt regelmatig voor dat verschillende banken elk een puzzelstukje in handen hebben, dat op zichzelf weinig waarde heeft. De waarde ontstaat pas door meerdere puzzelstukjes naast elkaar te leggen, waarna een plaatje ontstaat. In deze 'Get the picture' worden de puzzelstukjes gevormd door transactiedata. Dat is één van de redenen waarom vijf Nederlandse banken – ABN AMRO, de Volksbank, ING, Rabobank en Triodos Bank – Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben opgericht. 

Met de opzet van het in Purmerend gevestigde TMNL  is ook een toegewijd managementteam nodig. De ervaren Norbert Siegers staat sinds gisteren formeel aan het hoofd van dit team. Siegers heeft ruim 25 jaar bancaire ervaring en was in de afgelopen jaren verantwoordelijk voor technologische transformatie van het betalingsverkeer bij ABN AMRO.

Siegers krijgt bij de uitvoering van de taken van TMNL ondersteuning van drie andere ervaren krachten. Dat zijn achtereenvolgens Eline Koster (Teamlead Special Investigations bij Rabobank) als Analytics Manager, Lars Roodenburg (Chapterlead Vermogen Juridische Zaken bij ING) als juridisch expert en Lucian Baghiuc (AI-specialist bij ING) als Chief Technology Officer. Kwartiermaker Jeroen Rijpkema blijft tot medio december verbonden aan TMNL voor een geleidelijk overgang naar de volgende fase.

“Effectieve bestrijding van deze criminaliteit kan alleen door meer samenwerking. Deze samenwerking heeft positieve gevolgen voor de hele keten van opsporing en vervolging. TMNL is daarbij een essentiële gezamenlijke stap, die uniek is in de wereld”, aldus Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken bij de aankondiging.